Ρύπανση περιβάλλοντος

Δίπλα σου για ό,τι κι αν χρειαστείς.

Στην active Delta  θέλουμε να έχεις επιλογές προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις από 25 ασφαλιστικές εταιρίες

Μαζί μας έχεις πάντα:

 • Ανθρώπινη εξυπηρέτηση, με απλές διαδικασίες
 • Ασφαλιστικές Συμβουλές σε κάθε περιστατικό που μας χρειάζεσαι
 • Νομικές συμβουλές σε κάθε περιστατικό που μας χρειάζεσαι

Η ευθύνη περιβαλλοντικής ρύπανσης ενέχει σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Παρόλο που η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ (Προεδρικό Διάταγμα 148) έχουν αυξήσει την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων, τα συνήθη ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες τους, καθώς εξαιρούν τη σταδιακή ρύπανση και τις ζημίες στη βιοποικιλότητα.

Βασικά Χαρακτηριστικά.

Παρέχεται κάλυψη για:

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας.
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων.
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας.
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης.
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων.
 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης.

Προαιρετικά παρέχεται κάλυψη για:

 • Έξοδα Διακοπής εργασιών λόγω συνθηκών Ρύπανσης.
 • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με μεταφορά προϊόντων – αποβλήτων.
 • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με κατασκευαστικά έργα.

Ποιους επιχειρηματικούς τομείς αφορά;

Βιομηχανίες

 • Χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων.
 • Πλαστικών.
 • Μετάλλου.
 • Αλουμινίου.
 • Κατασκευαστές μπαταριών.
 • Επεξεργασίας ξύλου.
 • Χάρτου-Χαρτοπολτού.
 • Κλωστοϋφαντουργίας.
 • Τροφίμων.

Αποθηκευτικούς Χώρους

Εταιρίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Κατασκευαστικές Εταιρίες

Εμπορικές Επιχειρήσεις

 • Κλινικές – Νοσοκομεία – Μονάδες Υγείας.
 • Εμπορικά Κέντρα.
 • Ξενοδοχεία.
 • Ιατρικά Εργαστήρια.
 • Εταιρίες εκμετάλλευσης εμπορικών ακινήτων.
 • Εκτυπώσεις.

Γεωργική-Κτηνοτροφική Εκμετάλλευση

 • Κτηνοτροφικές Μονάδες.
 • Επιχειρήσεις Πώλησης Γεωργικών Προϊόντων.
 • Επιχειρήσεις παρασκευής/πώλησης λιπασμάτων.

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

 • Προγράμματα κάλυψης εγκαταστάσεων στο εξωτερικό.

Κύρια πλεονεκτήματα

 • Ευρεία, ευέλικτη κάλυψη.
 • Δυνατότητα προσαρμογής των όρων ασφάλισης ώστε να καλύπτουν και τις πιο σύνθετες ανάγκες.
 • Εύκολη διαχείριση, άμεση εξυπηρέτηση.
 • Ασφάλιση από μία αξιόπιστη και οικονομικά ισχυρή Εταιρία.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο στον σχεδιασμό της κάλυψης, όσο και την άμεση αποζημίωση.