Άρση απαγόρευσης δεκάδες τμήματα του παράπλευρου οδικού δικτύου για τα φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους.

Η άρση της απαγόρευσης στα ανωτέρω τμήματα του οδικού δικτύου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί από αυτά η απρόσκοπτη πρόσβαση προς τους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 323009/2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5620/Β/2-12-2021 ανοίγουν μεγάλα τμήματα δρόμων στην Εθνική Αντίρριο-Ιωάννινα, στον παράπλευρο της Νέας Οδού από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Σκάρφειας και από κόμβο Σκάρφειας μέχρι Ράχες. Επίσης, ανοίγει ο δρόμος της Ε. Ο. Αθηνών-Ελευσίνας στο τμήμα Σκαραμαγκά-Ελευσίνα (οι οδοί Λ. Δημοκρατίας, Μεγαρίδος, Αγ. Γεωργίου, Λ. ΝΑΤΟ και αρκετά άλλα κομμάτια στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου που θα διευκολύνουν σημαντικά την προσέγγιση των φορτηγών σε εμπορευματικά κέντρα, χωρίς το άγχος των αιτήσεων για άδειες).

Η άρση της απαγόρευσης στα ανωτέρω τμήματα του οδικού δικτύου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί από αυτά η απρόσκοπτη πρόσβαση προς τους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και για να γίνει δυνατή η πρόσβαση βαρέων οχημάτων σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής τους.

Στους παραβάτες της απαγόρευσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 13 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93), ήτοι “από τα αστυνομικά όργανα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη του οχήματος διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ και ακινητοποίηση των οχημάτων αυτών, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 30870/6/9.10.1983 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 603)”.

Αναλυτικά όλοι οι δρόμοι που ανοίγουν στο κείμενο της σχετικής Απόφασης

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 323009/2021 ΦΕΚ 5620/Β/2-12-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.70849/ ΦΝ393/2017 απόφασης «Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας» (Β’ 3769).

Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ 393/2017 – ΦΕΚ 3769/Β/26-10-2017

Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας.

πηγή https://www.e-nomothesia.gr/law-news/

λήγει η ασφάλεια σου;