Ασφάλεια αυτοκίνητου

Δίπλα σου για ό,τι κι αν χρειαστείς.

Στην active Delta  θέλουμε να έχεις επιλογές προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις από 25 ασφαλιστικές εταιρίες

Μαζί μας έχεις πάντα:

 • Ανθρώπινη εξυπηρέτηση, με απλές διαδικασίες
 • Ασφαλιστικές Συμβουλές σε κάθε περιστατικό που μας χρειάζεσαι
 • Νομικές συμβουλές σε κάθε περιστατικό που μας χρειάζεσαι

Συχνές ερωτήσεις

Γενικές πληροφορίες

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

Η αστική ευθύνη είναι υποχρεωτική κάλυψη για όλα τα οχήματα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μέσω αυτής της κάλυψης αποζημιώνονται τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά σε ένα περιστατικό που ευθύνεται το όχημά σας (βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

Τα όρια είναι:

 • Σωματικές βλάβες: €1.220.000 (ανά άτομο). Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άτομα όπως πεζούς, επιβαίνοντες άλλων οχημάτων που εμπλέκονται στο περιστατικό ή επιβαίνοντες του δικού σας οχήματος.
 • Υλικές ζημιές: €1.220.000 (ανά ατύχημα). Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άλλα οχήματα ή άλλα αντικείμενα, όπως μάντρες, βιτρίνες, εισόδους καταστημάτων κ.α.
 • Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές, τις οποίες θα προξενήσει το όχημά σας, κατά τη διάρκεια της οδήγησής του από άτομο που το έχει κλέψει ή το απέκτησε με χρήση βίας.

Η υποχρεωτική ασφάλιση, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την 1.1.1978. με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», Σκοπός και φιλοσοφία ήταν  η προστασία των τρίτων.

Όλα τα οχήματα τα οποία φέρουν άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, υποχρεωτικά πρέπει να είναι ασφαλισμένα ακόμα και αν είναι α κινητοποιημένα λόγο βλάβης ή ηθελημένης στάσης .

Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας). Στους  ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων επιβάλλεται πρόστιμο και διώκονται ποινικά.

Τι είναι οι Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Σε περίπτωση που κάποιο ανασφάλιστο όχημα σας προκαλέσει ζημιά από σύγκρουση, τότε αποζημιώνεστε για τις ζημιές που θα υποστεί το όχημά σας, βάσει της τρέχουσας εμπορικής αξίας του κατά την ημέρα της σύγκρουσης.

Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική κάλυψη, αν αναλογιστείτε το μεγάλο πλήθος ανασφάλιστων οχημάτων που εκτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα.

Είναι απαραίτητο να ασφαλίσω το αυτοκίνητου μου στην τράπεζα λόγο Δάνειου;

Είναι απαραίτητο να ασφαλίσω το αυτοκίνητο μου στην τράπεζα από την οποία πήρα το δάνειο;

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μπορείτε να ασφαλίσετε το αυτοκίνητο  σας σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιλέξετε, ανεξάρτητα αν η ασφάλιση παρέχεται μέσω της τράπεζας από την οποία πήρατε το δάνειο ή όχι.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, κάθε τράπεζα οφείλει να κάνει δεκτό οποιοδήποτε Ασφαλιστήριο συμβόλαιο που περιλαμβάνει τις καλύψεις που απαιτούνται από τη δανειακή σύμβαση.

Πώς μπορώ να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου;

Μπορείς να ασφαλίσεις το όχημά σου εύκολα και γρήγορα:

 • Ηλεκτρονικά, καταχωρώντας τα στοιχεία του οχήματος, του οδηγού, τη διάρκεια ασφάλισης και επιλέγοντας το πρόγραμμα που σε εξυπηρετεί.
 • Τηλεφωνικά, καλώντας στο 210 9888888

Πώς υπολογίζεται η αξία  κάλυψης του αυτοκινήτου μου;

Η αξία κάλυψης, υπολογίζεται βάση της κατάστασης του οχήματος σε συνάρτηση με το έτος κατασκευής του, είναι δε απαραίτητη, σε περίπτωση που το πρόγραμμα ασφάλισης που έχεις επιλέξει, περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ολική & Μερική κλοπή
 • Μικτή ασφάλιση κάλυψη ιδίων ζημίων

Το ελάχιστο όριο κάλυψης είναι €1.500 έως €3000 ανά εταιρία και η αξία του οχήματος διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος κατασκευής την κατάσταση του οχήματος.

  ( ενδεικτική αξιολογηση της αξιας γινεται 1. μέσω αντιπροσωπείας 2. μέσω ηλεκτρονικού τύπου πχ, car.gr)

Τι θα παραλάβω μετά την ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

Μετά την εξόφληση του συμβολαίου σου θα παραλάβεις ηλεκτρονικά:

 •  Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 •  Την Πράσινη κάρτα για το όχημά σου (εάν θέλεις να ταξιδέψεις εκτός χώρας)
 •  Το Βιβλίο Όρων Ασφάλισης
 •  Το Ενημερωτικό Έντυπο
 •  Το Έντυπο Φιλικού Διακανονισμού

Πώς μπορώ να αποκτήσω μικτή ασφάλιση;

 1. Επιλέγεις το πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου,
 2. Καλείς στο 210 9888888 μετά την ολοκλήρωση αγοράς του συμβολαίου σου, με πλήρη κάλυψη
 3. Σε συνεννόηση, οργανώνουμε συνάντηση από Δευτέρα έως Σάββατο  από 8.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ. για τη φωτογράφιση του αυτοκινήτου σου, με τη χρήση ειδικής υπηρεσίας που έχει ορίσει η ασφ.Εταιρία.
 4. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο και την έγκριση του ασφαλιστή, εκδίδεται πρόσθετη πράξη με τα συμπληρωματικά στοιχεία κάλυψης.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζεις ότι…

 • Για τη φωτογράφιση είναι απαραίτητο το αυτοκίνητο να είναι καθαρό και να βρίσκεται σε σημείο με καλό φωτισμό.
 • Θα ζητηθεί:
  1. Φωτογραφίες του αυτοκίνητου από τις 4 πλευρές
  2. την Άδεια κυκλοφορίας
  3. τον Αριθμό πλαισίου που βρίσκεται συνήθως, στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου

Πότε ξεκινάει η ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου μου;

Η ασφαλιστική κάλυψη, ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης και ώρα ασφάλισης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα.

Ειδικά στην περίπτωση της πλήρους ή Μικτής ασφάλισης και για την κάλυψη « Ίδιες ζημιές & Κακόβουλες ενέργειες» η κάλυψη ενεργοποιείται την ημερομηνία και ώρα έναρξης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Το αυτοκίνητο έχει φωτογραφηθεί μετά από συνάντηση σε κοινό χρόνο, που έχει οριστεί από την Εταιρία ή από εκπρόσωπο της Εταιρίας.
 • Κατά την φωτογράφιση ή επιθεώρηση, το αυτοκίνητο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που έχουν κατά την έκδοση , και αγοράς του συμβολαίου.

Αν η Εταιρία διαπιστώσει ότι οι πιο πάνω προϋποθέσεις πληρούνται, τότε και η κάλυψη «Ίδιες ζημιές & Κακόβουλες ενέργειες» ενεργοποιείται με ημερομηνία και ώρα έναρξης που αναγράφεται στην πρόσθετη πράξη προσάρτημα του Ασφαλιστήριου

Αν η επιθεώρηση ή φωτογράφιση δε γίνει, οι πιο πάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ως εκ τούτου θα παραμείνουν ενεργοποιημένες  οι υπόλοιπες καλύψεις από την ημερομηνία και ώρα έναρξης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, εκτός την επίμαχη κάλυψη όπου  η Εταιρία θα σου επιστρέφει αντίστοιχα ασφάλιστρα.

Σε κάθε περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε  μαζί σου τηλεφωνικά ή με email, είτε με sms για να σε ενημερώσουμε για την ενεργοποίηση της κάλυψης ή όχι.

Μάθε σχετικά με το συμβόλαιό σου

Πώς ανανεώνεται το συμβόλαιό μου;

Σε περίπτωση που είχες ασφαλιστεί και είχες επιλέξει να λαμβάνεις την αλληλογραφία στο email σου: 25 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου σου θα λάβεις την Ειδοποίηση πληρωμής για την ανανέωση, με email. Μία μέρα μετά την πληρωμή των ασφαλίστρων σου θα λάβεις την ανανέωση του συμβολαίου στο email σου.

Με ποιον τρόπο μπορώ να πληρώσω το συμβόλαιό μου;

Στην active delta μπορείς να εξοφλείς το συμβόλαιό σου εύκολα και γρήγορα,

 • Με μεταφορά των ασφάλιστρων σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μεταφορά των ασφάλιστρων Μέσω e-banking  και του συστήματος ΔΙΑΣ στις τράπεζες
 • Στα ταμεία των τραπεζών,
 • Μέσω των μηχανημάτων κατάθεσης μετρητών στις τράπεζες
 • Μέσα από τον Η/Υ  με τη χρήση της κάρτας σου (VISA ή MASTERCARD),
 • Εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που θα βρεις στην Ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων που παραλαμβάνεις με e-mail.

Σου υπενθυμίζουμε ότι για να ισχύει η ασφαλιστική σου κάλυψη είναι απαραίτητο να έχουν εξοφληθεί έγκαιρα τα ασφάλιστρα του συμβολαίου σου.

Πώς μπορώ να πληρώνω το συμβόλαιό μου με κάρτα;

Ενεργοποίησε Εντολή στην κάρτα σου (VISA, MASTERCARD), καλώντας στην Εξυπηρέτηση Πελατών, στο 2109888888  Δευτέρα με Παρασκευή, 8:00 με 20:00 & Σάββατο 9:00 με 17:00.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αλλαγές στο συμβόλαιό μου;

Αν θέλεις να κάνεις οποιαδήποτε αλλαγή στο συμβόλαιό σου, άπλα στείλε ένα email  με το αίτημα σου στο info@active-delta.gr

Πώς μπορώ να έχω αντίγραφο του συμβολαίου μου αν το χάσω ;

Αν έχετε χάσει το συμβόλαιό σας,  Εναλλακτικά, ενημερώστε μας στο info@active-delta.gr   ή στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης πελατών 210 98.88.888 και εμείς θα σας το στείλουμε ξανά.

Πώς μπορώ να αποκτήσω πράσινη κάρτα για να ταξιδέψω στο εξωτερικό

Αν για οποιοδήποτε λόγο θελήσετε έκδοση για πράσινη κάρτα καλέστε μας στα 210 9888888 ή στείλτε μας e-mail στο info@active-delta.gr για να σας την στείλουμε σε μορφή pdf. Απλά ενημερώστε μας ποιες χώρες θα επισκεφθείτε και για ποιο χρονικό διάστημα

Τι γίνεται σε περίπτωση ατυχήματος

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

 • Βεβαιώσου ότι είσαι καλά  τόσο εσύ όσο οι συν επιβαίνοντες και οι εμπλεκόμενοι
 • Μείνε στον χώρο ατυχήματος
 • Βγάλε περιμετρικά και εξ αποστάσεως  φωτογραφίες με το κινητό σου σε εμπλεκομένους και οχήματα
 • Μετέφερε το όχημα σου στην άκρη για να μην εμποδίζεις την κυκλοφορία

Θα χρειαστεί να καλέσεις:

 • Αν υπάρχει τραυματισμός ή διχογνωμία , κλήση στην τροχαία
 • Κλήση στην φροντίδα ατυχήματος  24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο  ώστε εξειδικευμένος άνθρωπός μας να έρθει επιτόπου, για να αναλάβει όλες τις διαδικασίες.
 • Θα καταγράψει το περιστατικό.
 • Θα συμπληρώσει τη φιλική δήλωση.
 • Θα φωτογραφήσει τα οχήματα.
 • Θα μεταφέρει το όχημά σας σε συνεργείο αν είναι απαραίτητο.
 • Θα φροντίσει να ενημερωθείτε για όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.
 • Την Τροχαία, καθώς η καταγραφή του περιστατικού από τις Αρχές είναι απαραίτητη.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα;

Σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα, θα χρειαστεί να καλέσεις:

 • Την Τροχαία, καθώς η καταγραφή του περιστατικού από τις Αρχές είναι απαραίτητη.
 • Κλήση στην φροντίδα ατυχήματος  ώστε εξειδικευμένος άνθρωπός μας να έρθει επιτόπου, για να αναλάβει όλες τις διαδικασίες.

Για την καταγραφή θα χρειαστεί το ανασφάλιστο όχημα να βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος.

Θυμήσου… Σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης, υπάρχει η κάλυψη «Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα», οπότε θα καλυφθεί το κόστος για την επισκευή του οχήματός σου, εφόσον δεν ευθύνεσαι για το ατύχημα.

Τι είναι η Μεταφορά του οχήματος από ατύχημα;

H Μεταφορά του οχήματος από ατύχημα δίνατε να περιλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης

Στην περίπτωση ατυχήματος με άλλο όχημα, κάλεσε στον αριθμό που αναγράφετε στο συμβόλαιο σου και εμείς θα είμαστε δίπλα σου, οποιαδήποτε στιγμή κι αν χρειαστεί, για:

 • Επιτόπου καταγραφή του περιστατικού από εξειδικευμένο υπάλληλο
 • Άμεση μεταφορά του οχήματός σου σε τοπικό συνεργείο

Τι είναι η Πλήρης Οδική Βοήθεια βλάβης;

Η πλήρης Οδική Βοήθεια είναι στη διάθεσή σου οποιαδήποτε στιγμή κι αν ακινητοποιηθεί το όχημά σου από ατύχημα, ή  βλάβη  και Ισχύει πανελλαδικά  24 ώρες το 24ωρο και περιλαμβάνει:

 • Επιτόπου εξυπηρέτηση για οποιοδήποτε λόγο ακινητοποίησης.
 • Άμεση μεταφορά του οχήματός σου σε τοπικό συνεργείο, αν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου.

Επιπλέον υπηρεσίες της Οδικής Βοήθειας 

 • Επαναπατρισμός οχήματος

Αν το όχημά σου ακινητοποιηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη από 60 χιλιόμετρα από τον τόπο μόνιμης διαμονής σου, και χρειάζονται πάνω από 2 μέρες για να αποκατασταθεί η βλάβη, σε μεταφέρουμε σε συνεργείο που εσύ θα επιλέξεις.

Κι επειδή είναι σημαντικό να νιώθεις ασφαλής… Στην περίπτωση επαναπατρισμού του οχήματος, εξασφαλίζουμε για όλους τους επιβαίνοντες τα εισιτήρια επιστροφής με λεωφορείο ή τρένο, μέχρι το συνολικό ποσό των €100.

 • Αλλαγή ελαστικού

Άνθρωπός μας αναλαμβάνει να έρθει επιτόπου να σου αλλάξει λάστιχο και να τοποθετήσει τη ρεζέρβα που υπάρχει στο όχημά σου.  Σε διαφορετική περίπτωση σε μεταφέρει στο κοντινότερο βουλκανιζατέρ.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν έχω κάνει αναγγελία ζημιάς;

Άμεσα θα πρέπει να καλέσεις το συντονιστικό κέντρο τη στιγμή του ατυχήματος, Αν για λόγους κατεπείγοντος δεν μπορείς να καλέσεις τότε :

 • Καλείς από 3 έως και 5 εργάσιμες μέρες μετά, την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης για να κάνεις τηλεφωνικά την αναγγελία. Είναι σημαντικό να μας αναγγείλεις το συμβάν το συντομότερο δυνατό.

Τι είναι τα Συνεργαζόμενα συνεργεία;

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργαζόμαστε διαθέτουν ένα ευρύ και αξιόπιστο δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείο. Μπορείς να επισκευάσεις το όχημά σου, χωρίς να καταβάλλεις καθόλου χρήματα:

 • Σε περίπτωση που έχει υπογραφεί ο Φιλικός Διακανονισμός και για το ατύχημα που συνέβη δεν έχεις εσύ την ευθύνη.
 • Αν το ατύχημα που συνέβη ήταν με ανασφάλιστο όχημα και δεν έχεις εσύ την ευθύνη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταγραφεί το περιστατικό από την Τροχαία. 

 • Σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημιά από Πυρκαγιά, Φυσικά φαινόμενα κ.ά. αρκεί να έχεις επιλέξει την αντίστοιχη κάλυψη στο πρόγραμμα ασφάλισής σου.

Θυμήσου ότι, για την αποζημίωση θα χρειαστεί να προσκομίσεις έγγραφο από την αντίστοιχη υπηρεσία που θα επιβεβαιώνει την αιτία της ζημιάς. Για παράδειγμα σε ζημιά από πυρκαγιά, θα χρειαστεί έγγραφο από την πυροσβεστική. Αν η κάλυψη έχει απαλλαγή ισχύει κανονικά.

Σε περίπτωση ζημιάς δικαιούμαι όχημα αντικατάστασης;

Θυμήσου ότι, το όχημα αντικατάστασης παρέχεται εγ όσον παρέχετε η κάλυψη με τους όρους εκάστης εταιρίας .

Και σε περιπτώσεις

 • ατυχήματος με άλλο όχημα, για το οποίο δεν ευθύνεσαι εσύ.
 • επισκευής για ζημιά από προαιρετικές καλύψεις, εφόσον τις έχεις επιλέξει στο πρόγραμμα ασφάλισής σου.
 • που έχεις επιλέξει στην ασφάλισή σου την κάλυψη «Ίδιες Ζημιές & Κακόβουλες ενέργειες».

Σε περίπτωση ζημιάς ποια η διαδικασία;

Αν είσαι υπαίτιος

Καλείς την φροντίδα ατυχήματος 

Υποβάλεις δήλωση υπαιτιότητας για να αποζημιωθεί ο αναίτιος

Αν είσαι αναίτιος

Απευθύνεσαι στην ασφαλιστική σου εταιρία

Καλείς την φροντίδα ατυχήματος 

Υποβάλεις δήλωση αναιτιότητας

Την επόμενη Οργανώνεις συνάντηση με τον πραγματογνώμονα για αξιολόγησης και κοστολόγηση ζημίας με το   

Συνεργείο επιλογής σου

Συμφωνείτε μεταξύ πραγματογνώμονα και συνεργείου η αξία ζημίας

Και αφού ολοκληρωθεί η επισκευή

Καταθέτεις αποδείξεις ή τιμολόγια στην υπαίτια εταιρία

Και αναμένεις ενημέρωση για  ορισμό ημερομηνίας πληρωμής

Η εάν δεν ισχύει ο φιλικός διακανονισμός τότε όλες οι διαδικασίες θα γίνουν με την συνδρομή της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαίτιου

Συμβουλές

Οι ασφαλιστικές εταιρίες

 • Αποζημιώνουν  Χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου αντικατάσταση μεταχειρισμένων  με μεταχειρισμένα
 • Αποζημιώνουν  Με       συμμετοχή  του ασφαλισμένου αντικατάσταση μεταχειρισμένων  με καινούργια
 • Δίνατε να ζητούν έγγραφα ακαταλληλότητας ΚΤΕΟ προς απόδειξη ότι το όχημα είναι άξιο πλοών

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός και ποιες Εταιρίες συμμετέχουν;

Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι ένα Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, το οποίο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, επιτρέπει στο αναίτιο ασφαλισμένο όχημα να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών που εξασφαλίζει αποζημίωση σε περίπτωση υλικών ζημιών και ισχύει, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της Ελλάδας.
 • Τα οχήματα που εμπλέκονται να έχουν ελληνικό αριθμό κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένα σε ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες. 
 • Να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα.
 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες των δύο εμπλεκομένων οχημάτων να συμμετέχουν στον φιλικό διακανονισμό.
 • Οι υλικές ζημιές να μην υπερβαίνουν τα €6.500.
 • Οι σωματικές βλάβες να μην υπερβαίνουν τα €12.000 ανά άτομο και τα €30.000 συνολικά ανά ατύχημα.
 • Να έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού.

Κατέβασε το έγγραφο του Φιλικού Διακανονισμού εδώ.              

Κατέβασε το έγγραφο ποιες εταιρίες συμμετέχουν  εδώ.