Ασφάλεια επιχείρησης

Δίπλα σου για ό,τι κι αν χρειαστείς.

Στην active Delta  θέλουμε να έχεις επιλογές προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις από 25 ασφαλιστικές εταιρίες

Μαζί μας έχεις πάντα:

 • Ανθρώπινη εξυπηρέτηση, με απλές διαδικασίες
 • Ασφαλιστικές Συμβουλές σε κάθε περιστατικό που μας χρειάζεσαι
 • Νομικές συμβουλές σε κάθε περιστατικό που μας χρειάζεσαι

Προτάσεις σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες σου

Κτίριο
Είναι για σένα που, Θέλεις να νιώθεις ηρεμία κάθε στιγμή, ασφαλίζοντας το κτίριο της επιχείρησης σου, είτε έχεις στεγαστικό δάνειο είτε όχι
Πάρε προσφορά
Περιεχόμενο
Είναι για σένα που, Για σένα που, Μπορεί να μη σου ανήκει, το οίκημα της επιχείρησης αλλά το περιεχόμενό του όμως, είναι η περιουσία σου.
Πάρε προσφορά
Κτίριο & περιεχόμενο
Είναι για σένα που, Θέλεις να εξασφαλίσεις τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενό του από κάθε κίνδυνο για ό,τι κι αν συμβεί.
Πάρε προσφορά

Εναλλακτικά, … 3 προτάσεις ασφάλισης

Βασική ασφάλιση
Στοχευμένη κάλυψη, κατάλληλη και για εσένα που έχεις ενοικιάσει το οίκημα, ως επιχείρηση και θέλεις κάλυψη βασικών κίνδυνων με το οικονομικότερο κόστος.
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Καπνός
Έκρηξη
Πυρκαγιά από δάσος
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματος
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές και Κακόβουλες ενέργειες.
Θραύση κρυστάλλων – καθρεπτών μέχρι 3.000 €
Αμοιβή αρχιτεκτόνων/ μηχανικών - Έξοδα
Αποκομιδή συντριμμάτων
Μη ηθελημένη υπασφάλιση (10%)
Αποζημίωση σε αξία καινούργιου (new for old σε κτίρια μέχρι 40 ετών & σε εξοπλισμό ηλικίας μέχρι 5 ετών)
Έξοδα περιορισμού της ζημιάς (συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο)
Πάρε προσφορά
Πλήρη κάλυψη
Πλήρη κάλυψη για την επιχείρηση σου που σε προστατεύει από μια σειρά καλύψεων (πυρός κλοπή ή κακόβουλες ενέργειες ληστεία ταμείου ), με ιδιαίτερα προσιτή τιμή και μια ευρεία γκάμα καλύψεων.
Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι
Θραύση σωληνώσεων
Έξοδα άντλησης νερών
Κάλυψη διερευνητικών εργασιών και ζημιές στην ίδια τη σωλήνα για κτίρια ηλικίας μέχρι 30 ετών
Πτώση δέντρων – στύλων από τυχαία αιτία
Σταθερές επιγραφές από καλυπτόμενο κίνδυνο
Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο. Συμπεριλαμβάνεται και η Αστική ευθύνη ενοικιαστή προς τον ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτη προς τον ενοικιαστή
Γενική Αστική Ευθύνη (20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 50.000 € για ΣΒ & 20.000 € για ΥΖ)
Πάρε προσφορά
Πολυδιάστατη κάλυψη
Η απόλυτη κάλυψη για την επιχείρηση σου, για κάθε κίνδυνο ό,τι κι αν συμβεί.
Προσωπικό ατύχημα του Λήπτη της Ασφάλισης στους χώρους της επιχείρησης
Συμμόρφωση με κανονισμούς
Απώλεια κερδών (οικονομική ενίσχυση) (10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 50.000 € και μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 90 ημέρες)
Έξοδα μεταστέγασης
Προσωρινή μεταφορά μετά από ζημιά. καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και οι ζημιές τους κατά τη μεταφορά με Ρήτρα C
Κάλυψη σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών, αντικειμένων για έκθεση, μεταποίηση, επισκευή, περιλαμβανομένων και των ζημιών κατά τη μεταφορά με ρήτρα C (2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 10.000 €)
Έξοδα φύλαξης μετά από καλυπτόμενη ζημιά
Ληστεία ταμείου (1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 5.000 €)
Έξοδα ενημέρωσης πελατών (2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου
Απώλεια ενοικίων ιδιοκτήτη (10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του κτιρίου)
Πάρε προσφορά

Συχνές ερωτήσεις

Γενικές πληροφορίες

Είναι απαραίτητο να ασφαλίσω την επιχείρηση μου στην τράπεζα από την οποία πήρα δάνειο;

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μπορείτε να ασφαλίσετε την περιουσία σας σε οποιαδήποτε ασφαλιστικη εταιρία επιλέξετε, ανεξάρτητα αν προτείνετε ασφάλιση μέσω της τράπεζας από την οποία πήρατε το δάνειο .

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, κάθε τράπεζα οφείλει να κάνει δεκτό οποιοδήποτε Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας που περιλαμβάνει τις καλύψεις που απαιτούνται από τη δανειακή σύμβαση.

Πώς μπορώ να ασφαλίσω την επιχείρηση μου;

Μπορείς να ασφαλίσεις την περιουσία σου εύκολα και γρήγορα:

 • Ηλεκτρονικά, καταχωρώντας τα στοιχεία του οχήματος, του οδηγού, τη διάρκεια ασφάλισης και επιλέγοντας το πρόγραμμα που σε εξυπηρετεί.
 • Τηλεφωνικά, καλώντας στο 210 9888888

Ποια τα έγγραφα για την ασφάλιση;

 • Αίτηση ασφάλισης
 • Αν υπάρχουν εξιδεικευμένα αντικείμενα  λίστα και φωτογραφίες

Πώς υπολογίζεται η αξία κάλυψης της επιχείρησης μου;

Η αξία κάλυψης του επιχείρησης  σου υπολογίζεται

Κόστος Οικοδομής

Με βάση την αξία ανακατασκευής του κτιρίου η οποία υπολογίζεται από 700€ έως 2000€ ανάλογα μ ε την ποιότητα κατασκευής του κτίσματος, και σε συνάρτηση με τα τετραγωνικά μέτρα

Κόστος Βελτιώσεων κτίριού

Υπολογίζεται με βάση τα αποδεδειγμένα έξοδα που έκανε ο ενοικιαστής για την βελτίωση του κτιρίου

Κόστος περιεχομένου  

Η αξία κάλυψης του περιεχομένου  υπολογίζεται συνήθως ανάλογα με την αξία ως ορίζεται κατά δήλωση του ασφαλισμένου και οι εταιρίες αποζημιώνουν σε αντικατάσταση  σε αξία καινούργιους με βάση τα τιμολόγια

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό κόστος είναι, τα τμ του οικήματος  και η αξία του περιεχομένου  σε συνάρτηση με το σύνολο των καλύψεων και το ύψος απαλλαγών  στα κεφάλαια ασφάλισης

Σε περιπτώσεις ασφάλισης Μονοκατοικίας πέραν της ασφάλισης του ακινήτου, λαμβάνουμε υπόψη εφόσον ζητηθεί . . . και τα του περιβάλλοντα χώρου.

Τι θα παραλάβω μετά την ασφάλιση της επιχείρησης μου;

Μετά την εξόφληση του συμβολαίου σου θα παραλάβεις ηλεκτρονικά:

 •  Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 •  Το Βιβλίο Όρων Ασφάλισης
 •  Το Ενημερωτικό Έντυπο

Πότε ξεκινάει η ασφαλιστική κάλυψη της επιχείρησης μου

Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης και ώρα ασφάλισης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα.

Ειδικά στην περίπτωση κατά παντός κίνδυνου η κάλυψη ενεργοποιείται την ημερομηνία και ώρα έναρξης που αναγράφεται στο  ασφαλιστήριο, με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Πιθανών φωτογράφηση κι λίστα αντικειμένων πάνω από συγκεκριμένη  ασφαλιστική  αξία

Σε κάθε περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε  μαζί σου τηλεφωνικά ή με email, είτε με sms για να σε ενημερώσουμε για την ενεργοποίηση της κάλυψης ή όχι.

Μάθε σχετικά με το συμβόλαιό σου

Πώς ανανεώνεται το συμβόλαιό μου;

Σε περίπτωση που είχες ασφαλιστεί και είχες επιλέξει να λαμβάνεις την αλληλογραφία στο email σου:

25 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου σου θα λάβεις την Ειδοποίηση πληρωμής για την ανανέωση, με email. Μία μέρα μετά την πληρωμή των ασφαλίστρων σου θα λάβεις την ανανέωση του συμβολαίου στο email σου.

Με ποιον τρόπο μπορώ να πληρώσω το συμβόλαιό μου;

Στην active delta μπορείς να εξοφλείς το συμβόλαιό σου εύκολα και γρήγορα,

 • Με μεταφορά των ασφάλιστρων σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό

Με μεταφορά των ασφάλιστρων Μέσω e-banking  και του συστήματος ΔΙΑΣ στις τράπεζες

 • Στα ταμεία των τραπεζών
 • Μέσω των μηχανημάτων κατάθεσης μετρητών στις τράπεζες
 • Μέσα από τον Η/Υ  με τη χρήση της κάρτας σου (VISA ή MASTERCARD), χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
 • Εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που θα βρεις στην Ειδοποίηση  
 • πληρωμής ασφαλίστρων που παραλαμβάνεις με e-mail

Σου υπενθυμίζουμε ότι για να ισχύει η ασφαλιστική σου κάλυψη είναι απαραίτητο να έχουν εξοφληθεί έγκαιρα τα ασφάλιστρα του συμβολαίου σου.

Πώς μπορώ να πληρώνω το συμβόλαιό μου με κάρτα;

Ενεργοποίησε Εντολή στην κάρτα σου (VISA, MASTERCARD), καλώντας στην Εξυπηρέτηση Πελατών, στο 2109888888  Δευτέρα με Παρασκευή, 8:00 με 20:00 & Σάββατο 9:00 με 17:00.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αλλαγές στο συμβόλαιό μου;

Αν θέλεις να κάνεις οποιαδήποτε αλλαγή στο συμβόλαιό σου, άπλα στείλε ένα email  με το αίτημα σου στο info@active-delta.gr

Πώς μπορώ να έχω αντίγραφο του συμβολαίου μου αν το χάσω;

Αν έχετε χάσει το συμβόλαιό σας,  Εναλλακτικά, ενημερώστε μας στο info@active-delta.gr   ή στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης πελατών 210 98.88.888 και εμείς θα σας το στείλουμε ξανά.

Τι γίνεται σε περίπτωση Ζημίας 

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση Ζημίας;

 • Βεβαιώσου ότι είσαι καλά  τόσο εσύ όσο οι υπόλοιποι ένοικοι στο σπίτι 
 • Κάλεσε την αστυνομία
 • Κάλεσε την πυροσβεστική
 • Κάλεσε την τεχνική βοήθεια της ασφαλιστικές εταιρίας  για να λάβεις πληροφορίες και κατεύθυνση για την αντιμετώπιση του περιστατικού