Ασφάλεια μηχανής

Δίπλα σου για ό,τι κι αν χρειαστείς.

Στην active Delta  θέλουμε να έχεις επιλογές προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις από 25 ασφαλιστικές εταιρίες

Μαζί μας έχεις πάντα:

 • Ανθρώπινη εξυπηρέτηση, με απλές διαδικασίες
 • Ασφαλιστικές Συμβουλές σε κάθε περιστατικό που μας χρειάζεσαι
 • Νομικές συμβουλές σε κάθε περιστατικό που μας χρειάζεσαι

2 προγράμματα ασφάλισης

Βασική ασφάλιση
Οι απαραίτητες και υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις.
Αστική ευθύνη
Σωματικές βλάβες € 1.220.000
Υλικές ζημιές € 1.220.000
Ευθύνη κλέπτη
Ευθύνη από διαρροή υγρών
Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
Ευθύνη σε πορθμεία
Ευθύνη αυτανάφλεξης
Ευθύνη Πυρός
Ευθύνη σε πορθμεία
Προστασία ασφ. λόγω ζημίας
Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
Ευθύνη μεταξύ μελών οικογένειας
Φροντίδα Ατυχ. & Ρυμούλκηση
Αντικατάσταση Οχήματος
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κατόπιν
Πλήρης Οδική Βοήθεια (προαιρετική)
Νομική προστασία (προαιρετική)
Προσωπικό ατύχημα οδηγού (προαιρετική)
Πάρε προσφορά
Πλήρη κάλυψη
Κορυφαία ασφαλιστική κάλυψη με πλήρη οδική βοήθεια και πολλά περισσότερα.
Νομική προστασία
Πυρκαγιά
Φυσικά φαινόμενα
Τρομοκρατικές ενέργειες & αναταραχές
Ολική Κλοπή
Πλήρης Οδική Βοήθεια (προαιρετική)
Πάρε προσφορά

Συχνές ερωτήσεις

Γενικές πληροφορίες

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση της μηχανής μου;

Η αστική ευθύνη είναι υποχρεωτική κάλυψη για όλα τα οχήματα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μέσω αυτής της κάλυψης αποζημιώνονται τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά σε ένα περιστατικό που ευθύνεται το όχημά σας (βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

Τα όρια είναι:

 • Σωματικές βλάβες: €1.220.000 (ανά άτομο). Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άτομα όπως πεζούς, επιβαίνοντες άλλων οχημάτων που εμπλέκονται στο περιστατικό ή επιβαίνοντες του δικού σας οχήματος.
 • Υλικές ζημιές: €1.220.000 (ανά ατύχημα). Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άλλα οχήματα ή άλλα αντικείμενα, όπως μάντρες, βιτρίνες, εισόδους καταστημάτων κ.α.
 • Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές, τις οποίες θα προξενήσει το όχημά σας, κατά τη διάρκεια της οδήγησής του από άτομο που το έχει κλέψει ή το απέκτησε με χρήση βίας.

Η υποχρεωτική ασφάλιση, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την 1.1.1978. με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», Σκοπός και φιλοσοφία ήταν  η προστασία των τρίτων.

Όλα τα οχήματα τα οποία φέρουν άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, υποχρεωτικά πρέπει να είναι ασφαλισμένα ακόμα και αν είναι α κινητοποιημένα λόγο βλάβης ή ηθελημένης στάσης .

Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας). Στους  ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων επιβάλλεται πρόστιμο και διώκονται ποινικά.

Τι είναι οι Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.

Σε περίπτωση που κάποιο ανασφάλιστο όχημα σας προκαλέσει ζημιά από σύγκρουση, τότε αποζημιώνεστε για τις ζημιές που θα υποστεί το όχημά σας, βάσει της τρέχουσας εμπορικής αξίας του κατά την ημέρα της σύγκρουσης.

Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική κάλυψη, αν αναλογιστείτε το μεγάλο πλήθος ανασφάλιστων οχημάτων που εκτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα.

Είναι απαραίτητο να ασφαλίσω την μηχανή μου στην τράπεζα λόγο Δάνειου;

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μπορείτε να ασφαλίσετε την μηχανή σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία επιλέξετε, ανεξάρτητα αν προτείνετε ασφάλιση από την τράπεζα την οποία πήρατε το δάνειο .

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, κάθε τράπεζα οφείλει να κάνει δεκτό οποιοδήποτε Ασφαλιστήριο συμβόλαιο που περιλαμβάνει τις καλύψεις που απαιτούνται από τη δανειακή σύμβαση.

Πώς μπορώ να ασφαλίσω την μηχανή μου;

Μπορείς να ασφαλίσεις την μηχανή σου εύκολα και γρήγορα:

 • Ηλεκτρονικά, καταχωρώντας τα στοιχεία του οχήματος, του οδηγού, τη διάρκεια ασφάλισης και επιλέγοντας το πρόγραμμα που σε εξυπηρετεί.
 • Τηλεφωνικά, καλώντας στο 210 9888888

Ποια τα έγγραφα για την ασφάλιση;

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Άδεια οδήγησης

Μπορείτε ν α τα στείλτε με mail info@active-delta.gr

Πώς υπολογίζεται η αξία κάλυψης της μηχανής μου;

Η αξία κάλυψης της μηχανής υπολογίζεται βάσει της τρέχουσας εμπορικής του αξίας και είναι απαραίτητο, σε περίπτωση που το πρόγραμμα ασφάλισης που έχεις επιλέξει, περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Τρομοκρατικές ενέργειες & Αναταραχές
 • Ολική κλοπή

Το ελάχιστο όριο κάλυψης ανά εταιρία είναι €2000 και διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος κατασκευής την κατάσταση του οχήματος την εμπορική του αξία,  (Μπορείς να δεις ενδεικτικά την αξία μέσω αντιπροσωπείας ή μέσω ηλεκτρονικού τύπου πχ, car.gr)

Τι θα παραλάβω μετά την ασφάλιση της μηχανής μου;

Μετά την εξόφληση του συμβολαίου σου θα παραλάβεις ηλεκτρονικά:

 •  Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 •  Την Πράσινη κάρτα για το όχημά σου (εάν θέλεις να ταξιδέψεις εκτός χώρας)
 •  Το Βιβλίο Όρων Ασφάλισης
 •  Το Ενημερωτικό Έντυπο
 •  Το Έντυπο Φιλικού Διακανονισμού
 •  Την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
 •  Την Αίτηση αποζημίωσης

Πώς μπορώ να αποκτήσω πλήρη ασφάλιση;

 1. Επιλέγεις το πρόγραμμα ασφάλισης ,
 2. Καλείς στο 210 9888888 μετά την ολοκλήρωση αγοράς του συμβολαίου σου
 3. Σε συνεννόηση Οργανώνουμε συνάντηση από Δευτέρα έως Σάββατο  από 8.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ. για τη φωτογράφιση της μηχανής, με τη χρήση ειδικής υπηρεσίας που έχει ορίσει η ασφ. Εταιρία.
 4. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο και την έγκριση του ασφαλιστή, εκδίδεται πρόσθετη πράξη με τα συμπληρωματικά στοιχεία κάλυψης

Είναι χρήσιμο να γνωρίζεις ότι…

 • Για τη φωτογράφιση είναι απαραίτητο η μηχανή να είναι καθαρή και να βρίσκεται σε σημείο με καλό φωτισμό.
 • Θα ζητηθεί:
  1. Φωτογραφίες του μηχανή από τις 4 πλευρές
  2. την Άδεια κυκλοφορίας
  3. τον Αριθμό πλαισίου

Πότε ξεκινάει η ασφαλιστική κάλυψη της μηχανής μου;

Η ασφαλιστική κάλυψη της μηχανης σου ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης και ώρα ασφάλισης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα.

Ειδικά στην περίπτωση της πλήρους ασφάλισης η κάλυψη ενεργοποιείται την ημερομηνία και ώρα έναρξης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Η μηχανή να έχει φωτογραφηθεί μετά από συνάντηση σε κοινό χρόνο, που έχει οριστεί από την Εταιρία ή από εκπρόσωπο της Εταιρίας.
 • Κατά την φωτογράφιση ή επιθεώρηση, η μηχανή βρίσκεται σε καλή κατάσταση και επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που έχουν κατά την έκδοση , και αγοράς του συμβολαίου.

Αν η Εταιρία διαπιστώσει ότι οι πιο πάνω προϋποθέσεις πληρούνται, τότε και η κάλυψη  ενεργοποιείται με ημερομηνία και ώρα έναρξης που αναγράφεται στην πρόσθετη πράξη προσάρτημα του Ασφαλιστήριου

Αν η επιθεώρηση ή φωτογράφιση δε γίνει, οι πιο πάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ως εκ τούτου θα παραμείνουν ενεργοποιημένες  οι υπόλοιπες καλύψεις από την ημερομηνία και ώρα έναρξης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, εκτός την επίμαχη κάλυψη όπου  η Εταιρία θα σου επιστρέφει τα αντίστοιχα ασφάλιστρα.

Σε κάθε περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε  μαζί σου τηλεφωνικά ή με email, ή με sms για να σε ενημερώσουμε για την ενεργοποίηση της κάλυψης ή όχι.

Μάθε σχετικά με το συμβόλαιό σου

Πώς ανανεώνεται το συμβόλαιό μου;

Σε περίπτωση που είχες ασφαλιστεί και είχες επιλέξει να λαμβάνεις την αλληλογραφία στο email σου: 25 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου σου θα λάβεις την Ειδοποίηση πληρωμής για την ανανέωση, με email. Μία μέρα μετά την πληρωμή των ασφαλίστρων σου θα λάβεις την ανανέωση του συμβολαίου στο email σου.

Με ποιον τρόπο μπορώ να πληρώσω το συμβόλαιό μου;

Στην active delta μπορείς να εξοφλείς το συμβόλαιό σου εύκολα και γρήγορα,

 • Με μεταφορά των ασφάλιστρων σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μεταφορά των ασφάλιστρων Μέσω e-banking  και του συστήματος ΔΙΑΣ στις τράπεζες
 • Στα ταμεία των τραπεζών
 • Μέσω των μηχανημάτων κατάθεσης μετρητών στις τράπεζες
 • Μέσα από τον Η/Υ  με τη χρήση της κάρτας σου (VISA ή MASTERCARD), χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
 • Εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που θα βρεις στην Ειδοποίηση  πληρωμής ασφαλίστρων που παραλαμβάνεις με e-mail

Σου υπενθυμίζουμε ότι για να ισχύει η ασφαλιστική σου κάλυψη είναι απαραίτητο να έχουν εξοφληθεί έγκαιρα τα ασφάλιστρα του συμβολαίου σου.

Πώς μπορώ να πληρώνω το συμβόλαιό μου με κάρτα;

Ενεργοποίησε Εντολή στην κάρτα σου (VISA, MASTERCARD), καλώντας στην Εξυπηρέτηση Πελατών, στο 2109888888  Δευτέρα με Παρασκευή, 8:00 με 20:00 & Σάββατο 9:00 με 17:00.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αλλαγές στο συμβόλαιό μου;

Αν έχετε χάσει το συμβόλαιό σας,  Εναλλακτικά, ενημερώστε μας στο info@active-delta.gr   ή στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης πελατών 210 98.88.888 και εμείς θα σας το στείλουμε ξανά.

Πώς μπορώ να αποκτήσω πράσινη κάρτα για να ταξιδέψω στο εξωτερικό

Αν για οποιοδήποτε λόγο θελήσετε έκδοση  για  πράσινη κάρτα καλέστε μας στα  210 9888888 ή στείλτε μας e-mail στο info@active-delta.gr  για να σας την στείλουμε σε μορφή pdf. Απλά ενημερώστε μας ποιες χώρες θα επισκεφθείτε και για ποιο χρονικό διάστημα.

Τι γίνεται σε περίπτωση ατυχήματος

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

 • Βεβαιώσου ότι είσαι καλά  τόσο εσύ όσο οι συν επιβαίνοντες και οι εμπλεκόμενοι
 • Μείνε στον χώρο ατυχήματος
 • Βγάλε περιμετρικά και εξ αποστάσεως  φωτογραφίες με το κινητό σου σε εμπλεκομένους και οχήματα
 • Μετέφερε το όχημα σου στην άκρη για να μην εμποδίζεις την κυκλοφορία

Θα χρειαστεί να καλέσεις:

 • Αν υπάρχει τραυματισμός ή διχογνωμία , κλήση στην τροχαία
 • Κλήση στην φροντίδα ατυχήματος  24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο  ώστε εξειδικευμένος άνθρωπός μας να έρθει επιτόπου, για να αναλάβει όλες τις διαδικασίες.
 • Θα καταγράψει το περιστατικό.
 • Θα συμπληρώσει τη φιλική δήλωση.
 • Θα φωτογραφήσει τα οχήματα.
 • Θα μεταφέρει το όχημά σας σε συνεργείο αν είναι απαραίτητο.
 • Θα φροντίσει να ενημερωθείτε για όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.
 • Την Τροχαία, καθώς η καταγραφή του περιστατικού από τις Αρχές είναι απαραίτητη.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα;

Σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα, θα χρειαστεί να καλέσεις:

 • Την Τροχαία, καθώς η καταγραφή του περιστατικού από τις Αρχές είναι απαραίτητη.
 • Κλήση στην φροντίδα ατυχήματος  ώστε εξειδικευμένος άνθρωπός μας να έρθει επιτόπου, για να αναλάβει όλες τις διαδικασίες.

Για την καταγραφή θα χρειαστεί το ανασφάλιστο όχημα να βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος.

Θυμήσου… Σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης, υπάρχει η κάλυψη «Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα», οπότε θα καλυφθεί το κόστος για την επισκευή του οχήματός σου, εφόσον δεν ευθύνεσαι για το ατύχημα.

Τι είναι η Μεταφορά του οχήματος από ατύχημα;

H Μεταφορά του οχήματος από ατύχημα περιλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης

Στην περίπτωση ατυχήματος με άλλο όχημα, κάλεσε στον αριθμό που αναγράφετε στο συμβόλαιο σου και εμείς θα είμαστε δίπλα σου, οποιαδήποτε στιγμή κι αν χρειαστεί, για:

 • Επιτόπου καταγραφή του περιστατικού από εξειδικευμένο υπάλληλο
 • Άμεση μεταφορά του οχήματός σου σε τοπικό συνεργείο

Τι είναι η Πλήρης Οδική Βοήθεια βλάβης;

Η πλήρης Οδική Βοήθεια είναι στη διάθεσή σου οποιαδήποτε στιγμή κι αν ακινητοποιηθεί το όχημά σου από ατύχημα, ή  βλάβη  και Ισχύει πανελλαδικά  24 ώρες το 24ωρο και περιλαμβάνει:

 • Επιτόπου εξυπηρέτηση για οποιοδήποτε λόγο ακινητοποίησης.
 • Άμεση μεταφορά του οχήματός σου σε τοπικό συνεργείο, αν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου.

Επιπλέον υπηρεσίες της Οδικής Βοήθειας 

 • Επαναπατρισμός οχήματος

Αν το όχημά σου ακινητοποιηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη από 60 χιλιόμετρα από τον τόπο μόνιμης διαμονής σου, και χρειάζονται πάνω από 2 μέρες για να αποκατασταθεί η βλάβη, σε μεταφέρουμε σε συνεργείο που εσύ θα επιλέξεις.

Κι επειδή είναι σημαντικό να νιώθεις ασφαλής… Στην περίπτωση επαναπατρισμού του οχήματος, εξασφαλίζουμε για όλους τους επιβαίνοντες τα εισιτήρια επιστροφής με λεωφορείο ή τρένο, μέχρι το συνολικό ποσό των €100.

 • Αλλαγή ελαστικού

Άνθρωπός μας αναλαμβάνει να έρθει επιτόπου και να σε μεταφέρει στο κοντινότερο βουλκανιζατέρ.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν έχω κάνει αναγγελία ζημιάς;

Άμεσα θα πρέπει να καλέσεις το συντονιστικό κέντρο τη στιγμή του ατυχήματος,

Αν για λόγους κατεπείγοντος δεν μπορείς να καλέσεις τότε :

 • Καλείς από 3 έως και 5 εργάσιμες μέρες μετά, την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης για να κάνεις τηλεφωνικά την αναγγελία. Είναι σημαντικό να μας αναγγείλεις το συμβάν το συντομότερο δυνατό.

Τι είναι τα Συνεργαζόμενα συνεργεία;

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργαζόμαστε διαθέτουν ένα ευρύ και αξιόπιστο δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων. Μπορείς να επισκευάσεις το όχημά σου, χωρίς να καταβάλλεις καθόλου χρήματα:

 • Σε περίπτωση που έχει υπογραφεί ο Φιλικός Διακανονισμός και για το ατύχημα που συνέβη δεν έχεις εσύ την ευθύνη.
 • Αν το ατύχημα που συνέβη ήταν με ανασφάλιστο όχημα και δεν έχεις εσύ την ευθύνη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταγραφεί το περιστατικό από την Τροχαία. 

 • Σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημιά από Πυρκαγιά, Φυσικά φαινόμενα κ.ά. αρκεί να έχεις επιλέξει την αντίστοιχη κάλυψη στο πρόγραμμα ασφάλισής σου.

Θυμήσου ότι, για την αποζημίωση θα χρειαστεί να προσκομίσεις έγγραφο από την αντίστοιχη υπηρεσία που θα επιβεβαιώνει την αιτία της ζημιάς. Για παράδειγμα σε ζημιά από πυρκαγιά, θα χρειαστεί έγγραφο από την πυροσβεστική. Αν η κάλυψη έχει απαλλαγή ισχύει κανονικά.

Σε περίπτωση ζημιάς ποια η διαδικασία;

Αν είσαι υπαίτιος

Καλείς την φροντίδα ατυχήματος 

Υποβάλεις δήλωση υπαιτιότητας για να αποζημιωθεί ο αναίτιος

Αν είσαι αναίτιος

Απευθύνεσαι στην ασφαλιστική σου εταιρία

Καλείς την φροντίδα ατυχήματος 

Υποβάλεις δήλωση αναιτιότητας

Την επόμενη Οργανώνεις συνάντηση με τον πραγματογνώμονα για αξιολόγησης και κοστολόγηση ζημίας με το συνεργείο επιλογής σου

Συμφωνείτε μεταξύ πραγματογνώμονα και συνεργείου η αξία ζημίας

Και αφού ολοκληρωθεί η επισκευή

Καταθέτεις αποδείξεις ή τιμολόγια στην υπαίτια εταιρία

Και αναμένεις ενημέρωση για  ορισμό ημερομηνίας πληρωμής

Η εάν δεν ισχύει ο φιλικός διακανονισμός τότε όλες οι διαδικασίες θα γίνουν με την συνδρομή της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαίτιου

Συμβουλές

Οι ασφαλιστικές εταιρίες

 • Αποζημιώνουν  Χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου αντικατάσταση μεταχειρισμένων  με μεταχειρισμένα
 • Αποζημιώνουν  Με       συμμετοχή  του ασφαλισμένου αντικατάσταση μεταχειρισμένων  με καινούργια
 • Δίνατε να ζητούν έγγραφα ακαταλληλότητας ΚΤΕΟ προς απόδειξη ότι το όχημα είναι άξιο πλοών

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός και ποιες Εταιρίες συμμετέχουν;

Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι ένα Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, το οποίο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, επιτρέπει στο αναίτιο ασφαλισμένο όχημα να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών που εξασφαλίζει αποζημίωση σε περίπτωση υλικών ζημιών και ισχύει, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της Ελλάδας.
 • Τα οχήματα που εμπλέκονται να έχουν ελληνικό αριθμό κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένα σε ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες. 
 • Να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα.
 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες των δύο εμπλεκομένων οχημάτων να συμμετέχουν στον φιλικό διακανονισμό.
 • Οι υλικές ζημιές να μην υπερβαίνουν τα €6.500.
 • Οι σωματικές βλάβες να μην υπερβαίνουν τα €12.000 ανά άτομο και τα €30.000 συνολικά ανά ατύχημα.
 • Να έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού.

Κατέβασε το έγγραφο του Φιλικού Διακανονισμού εδώ.

Κατέβασε το έγγραφο ποιες εταιρίες συμμετέχουν  εδώ.