Δίμηνη παράταση για τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε περιθώριο 60 ημερών για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας σε όλα τα ρυμουλκούμενα

Με την Υπουργική Απόφαση 292015/2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4966/Β/27-10-2021 επέρχονται τροποποιήσεις στην υπ’ αρ. 2805/7-1-2021 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99) με την οποία δίνεται δίμηνη παράταση για την πλήρη εφαρμογή της Απόφαση και την έκδοση πινακίδων για τα ρυμουλκούμενα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Διαβάστε αναλυτικά
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 292015/2021 ΦΕΚ 4966/Β/27-10-2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/2021 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99).
Υπουργική Απόφαση 2805/2021 – ΦΕΚ 99/Β/18-1-2021 (Κωδικοποιημένη)
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο.

πηγή https://xristika.gr/