Συχνές Ερωτήσεις για Υγεία

Η απάντηση στην πιο κάτω ερώτηση θα καθορίσει κατά πόσο χρειάζομαι ασφάλιση υγείας. "Αν μου χρειαστούν στο μέλλον 50 ή 100 ή 200 χιλιάδες ευρώ για να γίνω καλά, και χρειάζομαι την καλύτερη φροντίδα την ώρα που πρέπει και στην κλινική ή γιατρό της επιλογής μου, έχω να τα δώσω;, και αν η απάντηση είναι όχι τότε το κάντε σήμερα μια ασφάλιση υγείας αφού λάβετε συμβουλή από ένα επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο και λάβετε υπόψη και τα πιο πάνω για να είσαστε σωστά ασφαλισμένοι και όχι μόνο να πληρώνετε ασφάλιστρα !'' Όσο μακρινό κι αν σου φαίνεται ένα ασφαλιστήριο υγείας, σε αυτή τη φάση της ζωής σου, μάλλον πρέπει να το σκεφτείς λίγο καλύτερα πριν πεις το όχι. Γιατί αυτό είναι ένα από τα λιγοστά εξαιρετικά σημαντικά δώρα που θα κάνεις ποτέ στον εαυτό σου, όσο κι αν δεν το πιστεύεις.

23 σημεία προσοχής σε ένα Ασφαλιστήριο Υγείας που πρέπει να προσέξετε


Λόγο της μη ικανότητας του δημόσιου συστήματος υγείας να αντεπεξέλθει στην παροχή νοσηλείας και των μακροχρόνιων λιστών αναμονής, και παρά τη δεδομένη οικονομική στενότητα, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες για ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας. Ο λόγος είναι το ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν θεωρείται απλά ένα είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη που έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της περίθαλψης του δημοσίου τομέα και των ταμείων. Αυτό γιατί η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρώνει τη Δημόσια και δεν την υποκαθιστά πλήρως σε καμιά περίπτωση.


Το ασφαλιστήριο είναι μια σύμβαση, δηλαδή μια νομική συμφωνία μεταξύ δυο μερών, με υποχρεώσεις, Όρους προϋποθέσεις και εξαιρέσεις, που οποία διέπετε από τα γραφόμενα.. Όπως με κάθε σύμβαση που υπογράφεται φροντίστε να το διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε τους Όρους, τις υποχρεώσεις τόσο τις δικές σας όσο και τις Ασφαλιστικής γιατί σε περίπτωση διαφοράς σε θέμα αποζημίωσης είναι η σύμβαση που θα καθορίσει την επίλυση της διαφοράς.

Ένα Ασφαλιστήριο Υγείας μπορεί να είναι ετησίως ανανεούμενο ή το καλύτερο θα είναι να είναι ισόβιας διάρκειας, (δηλαδή να ισχύει για όσο ζει ο ασφαλισμένος) Τα ασφαλιστήρια υγείας που είναι ετήσια ανανεωμένα ισχύουν για 1 έτος και ανανεώνονται αυτόματα από την ασφαλιστική εταιρία . Είναι προφανές ότι τη μεγαλύτερη διασφάλιση την δίνει ένα ισόβιο πρόγραμμα το οποίο θα είναι πάντα σε ισχύ, και δεν λήγει στα 65 για παράδειγμα που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να εξασφαλίσει άλλη ασφάλιση υγείας σε αυτή την ηλικία.


 

Υπάρχουν Ασφαλιστήρια στην αγορά που βάζουν όριο ανά νοσηλεία, για παράδειγμα το μέγιστο ποσό εξόδων που μπορεί να καλύψει μια ασφαλιστική για μια νοσηλεία, μπορεί να είναι πχ € 50.000, ή €600.000 κατά περίπτωση κτλ. Το προτιμότερο είναι να αγοράσετε ένα μεγάλο όριο κατά περίπτωση γιατί αυτός είναι και ο κύριος λόγος που συνάπτει κάποιος ένα ασφαλιστήριο Υγείας, για τις μεγάλες και ακριβές νοσηλείες, καθώς επίσης μια μακροχρόνια νοσηλεία μπορεί να εξαντλήσει εύκολα ένα χαμηλό ασφαλισμένο ποσό κατά νοσηλεία. Σημείο προσοχής: Αν το ασφαλιστήριο προβλέπει όριο κατά περιστατικό προτιμάτε ένα ψηλό όριο κατά περιστατικό πχ €200.000 με €700.000 κατά περιστατικό.


 

Υπάρχουν επίσης Ασφαλιστήρια στην αγορά που βάζουν όριο στο ασφαλισμένο ποσό ανά έτος ασφάλισης, δηλαδή το μέγιστο ποσό εξόδων που μπορεί να καλύψει μια ασφαλιστική για ένα έτος μπορεί να είναι πχ 50.000€ , ή 600.000€ ετησίως κτλ. Το προτιμότερο είναι να εξασφαλίσετε ένα σχετικά ψηλό όριο κατά περίπτωση γιατί σε ετήσια βάση μπορεί το όριο να εξαντληθεί λόγω διαδοχικών νοσηλειών. Φυσικά το πλεονέκτημα του ετήσιου ορίου αντί του κατά περιστατικό είναι ότι κάθε χρόνο ανανεώνεται το όριο κάλυψης, και έτσι αρχίζετε με ανανεωμένο ασφαλισμένο ποσό.


 

Είναι το ποσοστό επί των συνολικών εξόδων που αποζημιώνει η ασφαλιστική ή το ποσοστό το οποίο βαρύνει τον ασφαλισμένο. Το ποσοστό κάλυψης εφαρμόζεται στο υπόλοιπο των εξόδων μετά την αφαίρεση της απαλλαγής. Για παράδειγμα 90% ποσοστό κάλυψης σημαίνει ότι η Ασφαλιστική θα πληρώσει το 90% και ο ασφαλισμένος το 10% των συνολικών εξόδων. Αν υπάρχει και αφαιρετέο ποσό αφαιρείται δηλαδή πληρώνει πρώτα ο ασφαλισμένος το αφαιρετέο ποσό και μετά εφαρμόζεται το ποσοστό ποσοστό κάλυψης 90%. Αυτό σημαίνει ότι σε μια νοσηλεία των 10000€, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει τα πρώτα 500€ και μετά το 10% των 9500€, δηλαδή 950 €, σύνολο 1450, πριν η Ασφαλιστική πληρώσει το υπόλοιπο 8550€. Είναι εμφανές ότι όπου η κάλυψη είναι 100% είναι το πιο ιδανικό. ιδιαίτερα στο ενδονοσοκομειακό κομμάτι της ασφάλισης όπου τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα. Σημείο προσοχής: προτιμάτε ένα ποσοστό κάλυψης 100% για το νοσοκομειακό μέρος της κάλυψης γιατί οποιοδήποτε ποσοστό συνασφάλισης σε ψηλά έξοδα μπορεί να είναι πολύ μεγάλο να το πληρώσετε από την τσέπη.


 

Συνηθίζεται να υπάρχει ανώτατο όριο στις αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων καθώς και στα έξοδα για το κρεβάτι (δωμάτιο και τροφή). Αυτό συμβαίνει κυρίως για να αποφεύγονται υπέρογκες απαιτήσεις από χειρουργούς και νοσοκομεία. Τα όρια αυτά αναγράφονται στον λεγόμενο ''πίνακα παροχών'' και πρέπει να είναι γνωστά στον ασφαλισμένο. Προσοχή γιατί ένας πίνακας παροχών που λέει ότι πληρώνει 100% των κανονικών και συνηθισμένων εξόδων, δεν σημαίνει ότι καλύπτει όλα τα έξοδα 100%. Αυτό σημαίνει ότι αποζημιώνει 100% των κανονικών και συνηθισμένων χρεώσεων για αυτή την νοσηλεία, στην περιοχή που παρέχεται η κάλυψη. Δηλαδή αν για μια εγχείρηση αμυγδαλών ο μέσος Όρος κόστος είναι 1000€ και ο γιατρός σας αποφασίσει να χρεώσει 1500€ , τότε υπάρχει η πιθανότητα να μην αποζημιωθείτε 100%, οπότε είναι καλό πριν από κάθε νοσηλεία να συνεννοείστε με τον γιατρό σας. Σημείο προσοχής: Προτιμάτε την κάλυψη 100% και πάντα επικοινωνείτε την Ασφαλιστική σας πριν κάθε προγραμματισμένη νοσηλεία για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.


 

Κάθε χρόνο όπως και με πολλά άλλα αγαθά, το κόστος ενός Ασφαλιστήριου συμβολαίου αυξάνεται λόγω γενικού πληθωρισμού ιατρικού πληθωρισμού, αποζημιώσεων της εταιρείας (loss ratio) και ηλικίας ασφαλισμένου. Καλό είναι ο υποψήφιος αγοραστής να ξέρει εκ των προτέρων τους παράγοντες που καθορίζουν τις αναπροσαρμογές και ένα μέσο όρο.


 

Ένα πολύ σημαντικό σημείο στην αποζημίωση να γνωρίζει ο ασφαλισμένος εάν μια νοσηλεία χρειάζεται προέγκριση για να αποζημιωθεί. Υπάρχουν ασφαλιστήρια τα οποία προβλέπουν ότι εάν δεν ειδοποιηθεί πρώτα η ασφαλιστική για μια νοσηλεία τότε έχει δικαίωμα να μην καλύψει όλα τα έξοδα. Για το λόγο αυτό πρέπει ο ασφαλισμένος να είναι ενήμερος για τη διαδικασία έγκρισης για να μην υπάρξουν προστριβές την στιγμή της αποζημίωσης. Σημείο προσοχής: Το ιδανικό είναι να μην απαιτείται προέγκριση.


 

Βασικός κανόνας των Ασφαλιστηρίων υγείας είναι ότι δεν αποζημιώνουν προϋπάρχουσες καταστάσεις άσχετα αν τις γνωρίζει ο ασφαλισμένος ή όχι. Για παράδειγμα αν κάποιος συνάψει ένα ασφαλιστήριο υγείας σήμερα και σε μια εβδομάδα ζητήσει να κάνει εγχείρηση καρδιάς, οι πιθανότητες να αποζημιωθεί είναι μηδαμηνές , γιατί τα αίτια τησ καρδιοπάθειας αρχίζουν μήνες πριν την εκδήλωση του προβλήματος και τις ανάγκης για θεραπεία. Σημείο προσοχής: Να έχετε υπόψη ότι προϋπάρχουσες παθήσεις δεν καλύπτονται για αυτό κάντε την ασφάλιση σήμερα.


 

Όπως κάθε Ασφαλιστήριο έτσι και το υγείας περιέχει τις περιπτώσεις που δεν καλύπτει και που είναι ένα από τα βασικότερο κομμάτι της ασφαλιστικής κάλυψης. Αν θα συγκρίνετε σχέδια υγείας προτείνω να αρχίσετε από τις εξαιρέσεις και μετά από τις καλύψεις. Όσο λιγότερες τόσο το καλύτερο. Το ασφαλιστήριο αναφέρει ρητά περιπτώσεις οι οποίες δεν αποζημιώνονται και καλό είναι να τις διαβάσετε προσεκτικά. Σημείο προσοχής: Διαβάστε με προσοχή τις εξαιρέσεις για να είστε ενήμεροι. Αν κάποια σας επηρεάζει ζητήστε αν μπορεί να αλλάξει ας είναι και με επιπρόσθετο ασφάλιστρο


 

Οι περίοδοι αναμονής είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει προτού καλυφθούν συγκεκριμένες παθήσεις. . Ο κύριος λόγος για την περίοδο αναμονής είναι γιατί συνήθως αυτές οι παθήσεις προϋπάρχουν τις σύναψης του ασφαλιστήριου και οι Ασφαλιστικές εταιρείες δεν θέλουν να πληρώσουν για κάτι που υπήρχε πριν γίνει η ασφάλιση. Κάθε ασφαλιστήριο αναφέρει ρητά τις περιόδους αναμονής και ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει σαφή ενημέρωση και κατά τη σύναψη της ασφάλισης. Σημείο προσοχής: Διαβάστε με προσοχή τις περιόδους αναμονής για να είστε ενήμεροι. Αν κάποια σας επηρεάζει ζητήστε αν μπορεί να αλλάξει ας είναι και με επιπρόσθετο ασφάλιστρο


 

Πολλά είναι τα ασφαλιστήρια που δεν είναι μόνο ατομικά αλλά οικογενειακά για λόγους εκπτώσεων (πχ οικογένεια με 2 παιδιά). Το κάθε καλυπτόμενο παιδί μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία όμως σταματά να καλύπτεται. Εδώ πρέπει να γίνει σαφές το τι γίνεται όταν βγει το παιδί από το οικογενειακό συμβόλαιο. Εάν δεν προβλέπεται αυτόματη μετάβαση σε ατομικό ασφαλιστήριο ''χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας'' τότε υπάρχει περίπτωση το παιδί να μείνει ανασφάλιστο εάν έχει παρουσιαστεί πριν κάποια σοβαρή ασθένεια και η εταιρεία δεν του ανανεώνει την ασφάλιση. Σημείο προσοχής: ζητήστε να σας δοθεί γραπτώς ότι η μετάβαση σε άλλο ατομικό ασφαλιστήριο θα γίνει χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας και περιόδους αναμονής


 

Πολλές φορές λόγο ατυχήματος κυρίως θα χρειαστούν να γίνουν διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις όπως ακτινογραφίες , αξονικές τομογραφίες κλπ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόβλημα και να αποφασιστεί η ενδεδειγμένη θεραπεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις όλα αυτά τα έξοδα γίνονται χωρίς νοσηλεία οπότε αν δεν έχετε Έξω νοσοκομειακή κάλυψη θα τα πληρώσετε από την τσέπη Σημείο προσοχής: προτιμήστε ένα ασφαλιστήριο που καλύπτει όλα αυτά τα έξοδα σαν ενδο νοσοκομειακά αν πραγματοποιηθούν μέχρι και 30 ημέρες πριν ή μετά την νοσηλεία.


 

Όσοι καλύπτονται κάτω από ομαδικό ασφαλιστήριο στην εργασία στις περιπτώσεις που: 1. αλλάξουν εργοδότη, 2. ο εργοδότης παύσει τις εργασίες, 3. O εργοδότης παύσει το ομαδικό σχέδιο, 4. Αφυπηρετήσουν , και ενόσω ήταν καλυμμένοι δημιουργηθεί μια πάθηση, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να βρουν άλλο σχέδιο. Πρέπει να φροντίσετε στο ομαδικό σας να προβλέπεται αυτόματη μετάβαση σε ατομικό ασφαλιστήριο χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας. Σημείο προσοχής: ζητήστε να σας δοθεί γραπτώς ότι η μετάβαση σε άλλο ατομικό ασφαλιστήριο θα γίνει χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας και περιόδους αναμονής


 

Στις πλείστες περιπτώσεις οι ακριβές αυτές θεραπείες γίνονται χωρίς νοσηλεία. Αν δεν έχετε έξω νοσοκομειακά κάλυψη ή και ακόμη και να έχετε το ασφαλισμένο ποσό είναι συνήθως πολύ χαμηλό για να καλύψει αυτά τα έξοδα και κινδυνεύετε να μείνετε εκτεθειμένοι. Σημείο προσοχής: Ζητήστε ένα σχέδιο που να καλύπτει τις θεραπείες αυτές σαν ενδο νοσοκομειακή κάλυψη κάτω από ένα ψηλό ένδο νοσοκομειακό ασφαλισμένο ποσό της τάξης των €300000 με €500000.


 

Πολλές θεραπείες μπορεί να γίνονται σε πιο εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού και πιθανόν να κοστίζουν περισσότερο από όσο στην Χώρα μας. Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος στο εξωτερικό για μια τέτοια θεραπεία θα πρέπει να προσέξει να έχει τέτοιο δικαίωμα στο ασφαλιστήριο του. Κοιτάξετε προσεκτικά το ασφαλιστήριο σας κατά πόσο η νοσηλεία πρέπει να γίνει εντός χώρας , ή αν επιτρέπεται και στο εξωτερικό και αν σε ποιες χώρες και αν απαιτείται προέγκριση. Συνήθως τα ασφαλιστήρια που δίνουν ελεύθερη επιλογή για θεραπεία στο εξωτερικό είναι πιο ακριβά, και ακόμη αν στο εξωτερικό περιλαμβάνουν και την Αμερική τότε είναι ακόμη ακριβότερα.


 

Αν κάποιος διαγνωστεί με χρόνια πάθηση, είναι τότε που χρειάζεται την ασφάλιση. Προσέξτε γιατί πολλά ασφαλιστήρια από επώνυμες ασφαλιστικές δεν καλύπτουν τις χρόνιες παθήσεις, και άλλα καλύπτουν μόνο την πρώτη φορά και μετά δεν καλύπτουν τίποτα, αφήνοντας σας εγκλωβισμένους στο ασφαλιστήριο τους. Μετά θα είναι πολύ δύσκολο να σας δεχτεί μια άλλη ασφαλιστική έχοντας μια χρόνια πάθηση. Σημείο προσοχής: Διαλέξτε ένα ασφαλιστήριο που καλύπτει χρόνιες παθήσεις, όχι μόνο την πρώτη φορά αλλά και μετά την θεραπεία.


 

Οι συγγενείς και οι γενετικές παθήσεις είναι η πιο ύπουλη εξαίρεση γιατί μπορεί να παρουσιαστεί απρόσμενα και αφού φανεί ότι είναι εκ γενετής η και κληρονομική η πάθηση να ανατρέψει την αρχική απόφαση της ασφαλιστικής να σας αποζημιώσει και α μείνετε εκτεθειμένοι καθότι τα έξοδα θεραπείας για αυτές τις παθήσεις είναι αρκετά ψηλά. Υπάρχουν πολλά ασφαλιστήρια που ξεκαθαρίζουν από την αρχή ότι δεν τις καλύπτουν καθόλου γιατί προϋπάρχουν. Υπάρχουν όμως και ασφαλιστήρια που τις καλύπτουν εφόσον, δεν δόθηκε φαρμακευτική αγωγή, συμβουλή ή θεραπεία ή υπήρχαν συμπτώματα, ή ήταν γνωστές στον Ασφαλισμένο. Σημείο προσοχής: προτιμήσετε ασφαλιστήρια που τις καλύπτουν τουλάχιστο αν δεν ήταν γνωστές ή έχει ληφθεί θεραπεία.


 

Είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει στο σχέδιο σας μια τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας που να απαντιέται επί 24ωρης βάσης έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε ώρα για επείγοντα περιστατικά και για να προγραμματίσετε τυχών νοσηλείες. Σημείο προσοχής: βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε ένα ασφαλιστήριο με 24ωρη τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας


 

Αν ένας ασφαλισμένος δεν νιώθει καλά και ο γιατρός του προβεί σε μια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων για να καταλάβει τι συμβαίνει, σε περίπτωση που δεν βρεθεί παθολογική αιτία πολλές Ασφαλιστικές εταιρείες δεν πληρώνουν όλα αυτά τα έξοδα, για τον απλό λόγο ότι πολλές φορές οι ασφαλισμένοι τα κάνουν και μόνο για να αποζημιωθούν για ετήσιες προληπτικές Εξετάσεις, και αυτό είναι ένα καλό μέτρο για να μην γίνεται άπατη. Αν όμως πραγματικά δεν νιώθετε καλά και χρειάζονται αυτές οι εξετάσεις και τελικά σταθείτε τυχερός και δεν έχετε τίποτα θα τιμωρηθείτε με μη πληρωμή των εξόδων αν το ασφαλιστήριο σας δεν αποζημιώνει αν δεν βρεθεί παθολογική αιτία. Σημείο προσοχής: Επιλέγετε ένα ασφαλιστήριο που σας αποζημιώνει ακόμη και σε περίπτωση που δεν βρεθεί παθολογική αιτία.


 

Υπάρχει στην αγορά υπερπληθώρα διαφορετικών σχεδίων υγείας για κάθε πορτοφόλι. Αν δεν είστε γνώστης του αντικειμένου αφήστε την δουλειά σε ένα ειδικό, γιατί μπορεί να πέσετε σε παγίδες . Ακόμη και πολλοί ασφαλιστικοί σύμβουλοι δεν είναι τόσο καταρτισμένοι για να σας συμβουλευόσουν. Ο σωστός Ασφαλιστικός σύμβουλος καταρχήν πρέπει να είναι τόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά καταρτισμένος και να έχει και την εμπειρία για να σας συμβουλέψει. Είναι αυτός ο οποίος έχει την υποχρέωση να αναλύσει τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου, να προτείνει λύση αλλά και να είναι πάντα δίπλα στον πελάτη του. Η ανάγκη του ασφαλισμένου για μια σωστή καθοδήγηση την δύσκολη στιγμή είναι μεγάλη και ο επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα. Τα απλά και σαφή λόγια, η σοβαρή εμφάνιση, η αποκλειστική ενασχόληση με το επάγγελμα, οι άμεσες απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω θέματα φανερώνουν ένα επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο. Είναι ίσως καλύτερα να επιλέξετε ένα Ασφαλιστικό σύμβουλο που συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες, παρά με μόνο μία. Έτσι δεν θα σας προωθήσει μόνο ότι προσφέρει η μια και μόνο ασφαλιστική που αντιπροσωπεύει, αλλά διάφορες επιλογές σχεδίων, και αφού σας εξηγήσει τις διαφορές χρησιμοποιήστε αυτό τον οδηγό για να κάνετε την καλύτερη επιλογή βάση των δικών σας αναγκών.. Σημείο προσοχής: Ζητήστε να δείτε τα προσόντα και κριτήρια του ασφαλιστικού σύμβουλου που θα συνεργαστείτε και ζητήστε επίσης να σας δώσει ονόματα άλλων πελατών του και πάρτε συστάσεις από αυτούς.


 

Πληροφορίες για Υποψήφιο Πελάτη

 

Πληροφορίες για Πελάτη

Ασφαλιστικές Εταιρείες

 • Aig Logo
 • Amtrust Logo
 • Anytime Logo
 • Apeiron Logo
 • Atlantiki Logo
 • Axa Logo
 • Dynamis Logo
 • Elpa Logo
 • Ergo Logo
 • Ethniki Logo 1
 • Eurolife Logo
 • Europi Logo
 • Groupama Logo
 • Interamerican Logo
 • Interasco Logo
 • Interlife Logo
 • Intersalonika Logo
 • Mineta Logo
 • Prime Logo
 • Euroins
 • Ydrogeios
 • Allianz
 • Generali
 • Orizwn
 • Qbrokers
 • Eyrwpaiki Pisth
 • Arag
 • Das

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μια καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία.
Πληροφορίες ΟΚ Απόρριψη