Συχνές ερωτήσεις Μηχανής

Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη - γνωστή και ως βασική ασφάλιση- είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος. Η υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978. Σκοπός και φιλοσοφία του είναι η προστασία των τρίτων. Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι δεν κυκλοφορεί! Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας). Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που θα προκαλέσει με υπαιτιότητά του σε “τρίτους", το πρόσωπο του οποίου την ευθύνη καλύπτει το ασφαλιστήριο. ”Τρίτα” πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα αλλά όχι ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν συνεπιβάτης του οχήματός του, ούτε και ο οδηγός αυτού.

Λόγω των συχνών περιστατικών κλοπής των δίκυκλων, οι προαιρετικές καλύψεις κλοπής και μικτής σε μηχανή είναι δυστυχώς πιο δύσκολο να προστεθούν. Ειδικότερα: • Η κάλυψη της μερικής κλοπής μηχανής δεν προσφέρεται από καμία ασφαλιστική εταιρεία • Η κάλυψη της κλοπής μηχανής μπορεί να προστεθεί σε κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες με την προϋπόθεση ότι ηλικία της μηχανής είναι μέχρι 5 ετών , ο κυβισμός να είναι άνω των 250 cc, και η τρέχουσα αξία της μηχανής είναι πάνω από 3000€. βέβαια αφού έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από πραγματογνώμονα της εταιρίας. • Η μικτή ασφάλιση μηχανής είναι ακόμα πιο σπάνια – μόνο 1 ασφαλιστική εταιρεία την αναλαμβάνει – και ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις που ισχύουν και για την κάλυψη της κλοπής Εάν επιθυμείς να προσθέσεις κλοπή ή μικτή στην ασφάλεια της μηχανής σου, μπορείς να πάρεις προσφορά εδώ ή να μας καλέσεις στο 210 9888888 όλο το 24ωρο!

• Σταματήστε στον τόπο του ατυχήματος αφού λάβετε τα απαραίτητα μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας. • Καλέστε την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή (Τροχαία) προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων. Η καταγραφή του συμβάντος ενισχύει τη θέση σας προς τις ασφαλιστικές εταιρίες και τη διεκδίκηση αποζημίωσης. • Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος. Συνεργάτης της εταιρίας έρχεται στον τόπο του ατυχήματος και αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα. • Προτείνετε στους άλλους εμπλεκόμενους να καλέσουν τη δική τους Φροντίδα Ατυχήματος. Διασφαλίζετε έτσι ότι θα δηλωθεί το συμβάν και στις άλλες εμπλεκόμενες εταιρίες ώστε να κάνουν τον μεταξύ τους διακανονισμό χωρίς να περιμένουν τους πελάτες τους αν και πότε θα συμπληρώσουν δήλωση. • Εάν δεν καλέσατε την Φροντίδα Ατυχήματος θα πρέπει: 1. Να συμπληρώσετε το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού και να το συνυπογράψετε. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει για να υπάρχει ενυπόγραφη δήλωση του άλλου εμπλεκόμενου οδηγούσε περίπτωση που στη συνέχεια δεν κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία. 2. Να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρία μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, όπως προβλέπει ο Νόμος. 3. Να τραβήξετε φωτογραφίες των εμπλεκόμενων οχημάτων και του τόπου του ατυχήματος με κινητό τηλέφωνο ή φωτογραφική μηχανή. • Στην περίπτωση που οι εταιρίες δεν συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό και δεν μπορείτε να υπογράψετε τη Φιλική Δήλωση, φροντίστε να συμπληρωθεί από τον άλλο οδηγό, υπεύθυνη δήλωση του του Ν. 1599/1986. • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζετε για την καταγραφή: 1. Του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα. 2. Της ασφαλιστικής του εταιρείας. 3. Των στοιχείων ταυτότητας ή άλλων χρήσιμων στοιχείων του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη. 4. Τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος. 5. • Εάν υπάρχει τραυματισμός, φροντίστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια και παραμείνετε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί αυτού η Τροχαία!

Η ασφάλιση του οχήματός μας είναι υποχρεωτική από τον Νόμο αλλά υπάρχουν οδηγοί που δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ευθύνη τους σε περίπτωση ατυχήματος. Επιπλέον, οι ανασφάλιστοι οδηγοί είναι επιρρεπείς στα ατυχήματα καθώς είναι πιο απρόσεκτοι και ανεύθυνοι στην εν γένει συμπεριφορά και στάση τους. Εάν, λοιπόν, εμπλακείτε σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα και δεν φέρετε υπαιτιότητα, τι κάνετε και πώς προστατεύεστε? Την κάλυψη ζημιών από ανασφάλιστο όχημα την αναλαμβάνει το Επικουρικό Κεφάλαιο των Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 33 27 400, fax 210 33 27 426-7, www.epikef.gr, e-email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Δυστυχώς, όμως, η διαδικασία αποζημίωσης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και μπορεί να διαρκέσει έως 3 χρόνια. Για αυτό το λόγο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να επιλέξετε την προαιρετική «Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα» που παρέχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες και έτσι να αποζημιωθείτε άμεσα από την ασφαλιστική σας.


 

• Nα είναι ενεργή η κάλυψη στο συμβόλαιό σας • Να καλέσετε την Τροχαία στο τόπο ατυχήματος ώστε να καταγράψει ότι το υπαίτιο όχημα είναι ανασφάλιστο και να υπογράψει ο ανασφάλιστος οδηγός ότι ευθύνεται αποκλειστικά • Να καλέσετε την Φροντίδα Ατυχήματος προκειμένου να καταγράψει το συμβάν, να κάνετε την αρνητική δήλωση και εάν χρειαστεί να ρυμουλκήσει το όχημά μας (το τηλέφωνο επικοινωνίας της φροντίδας ατυχήματος βρίσκεται γραμμένο σε κάθε συμβόλαιο και παρέχει 24ωρη εξυπηρέτηση) • Να επικοινωνήσετε είτε μαζί μας στο 210 3245 000, είτε απευθείας με την ασφαλιστική σας εταιρεία για καθοδηγηθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες


 

Στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχήματος, θα πρέπει άμεσα: • Να σημειώσετε τον αριθμό κυκλοφορίας του υπαιτίου οχήματος και αν μπορέσετε, την μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του • Να προσπαθήσετε να βρείτε μάρτυρες του συμβάντος και να τους ζητήσετε τα στοιχεία τους • Να καλέσετε την Φροντίδα ατυχήματος να καταγράψει το συμβάν, να βγάλει φωτογραφίες και να ρυμουλκήσει το όχημα σε περίπτωση που χρειαστεί • Να καλέσετε την Τροχαία να έρθει στον τόπο του ατυχήματος για να καταγράψει το συμβάν και να υποβάλετε μήνυση για εγκατάλειψη σε βάρος του οδηγού του οχήματος (η μήνυση στοιχίζει 150€) *Εάν τελικά εντοπιστεί ο υπαίτιος οδηγός και παραδεχθεί την υπαιτιότητά του μετά την υποβολή της μήνυσης, τότε το τμήμα ζημιών της ασφαλιστικής σας κινεί τις διαδικασίες ώστε να αποζημιωθείτε κάνοντας χρήση της κάλυψης ζημιάς από ανασφάλιστο. *Σε περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός δεν δεχθεί την ευθύνη του, τότε θα πρέπει να συμβουλευτείτε είτε δικό σας δικηγόρο, είτε την υπηρεσία νομικής προστασίας που παρέχουν προαιρετικά οι ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον την έχετε επιλέξει κατά την ασφάλιση του οχήματός σας. Να θυμάστε ότι πρέπει πάντα να καλείτε την Τροχαία για να καταγράψει το συμβάν! Το αντίγραφο καταγραφής της Τροχαίας είναι το μόνο έγγραφο που διασφαλίζει τα συμφέροντά σας.


 

Ασφαλιστικές Εταιρείες

 • Aig Logo
 • Amtrust Logo
 • Anytime Logo
 • Apeiron Logo
 • Atlantiki Logo
 • Axa Logo
 • Dynamis Logo
 • Elpa Logo
 • Ergo Logo
 • Ethniki Logo 1
 • Eurolife Logo
 • Europi Logo
 • Groupama Logo
 • Interamerican Logo
 • Interasco Logo
 • Interlife Logo
 • Intersalonika Logo
 • Mineta Logo
 • Prime Logo
 • Euroins
 • Ydrogeios
 • Allianz
 • Generali
 • Orizwn
 • Qbrokers
 • Eyrwpaiki Pisth
 • Arag
 • Das

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μια καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία.
Πληροφορίες ΟΚ Απόρριψη