Κεφάλαιο σύνταξης

Το πρόγραμμα Δημιουργίας κεφαλαίου αποτελεί την καλύτερη λύση για όλους, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν με μικρά ποσά ασφαλίστρων από σήμερα, το δικό τους συνταξιοδοτικό η αποταμιευτικό σχεδιασμό.

Συχνές ερωτήσεις

Γενικές πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνονται τα Προγράμματα Δημιουργίας κεφαλαίου για σύνταξη η εφάπαξ;

Ο σχεδιασμός των Προγράμματος δημιουργίας κεφαλαίου είναι τέτοιος, ώστε το καθιστά ιδανικό όχι μόνο για τους εργαζόμενους μισθωτούς που διαπιστώνουν ότι οι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης δεν αρκούν, αλλά και για όλους όσους δεν είναι μισθωτοί και ανησυχούν ιδιαίτερα για το εισόδημά τους στο μέλλον.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που μπορώ να αποταμιεύω κάθε μήνα;

Στην έναρξη του Προγράμματος επιλέγετε το ύψος του ασφαλίστρου που θα καταβάλλετε κάθε χρόνο, προκειμένου να εξασφαλίσετε το εγγυημένο από σήμερα ποσό της μηνιαίας σύνταξής σας

ή το εγγυημένο εφάπαξ ποσό που επιθυμείτε να λάβετε στην ηλικία που εσείς θα ορίσετε. Πχ για 10, 15, 20 ή 25 χρόνια. Παράλληλα, και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες σας, επιλέγετε εάν το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε θα είναι σταθερό ή αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο. 

Στη λήξη του Προγράμματος, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών παροχών ανάλογα με τις τότε ανάγκες σας.

Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε να λάβετε το εγγυημένο ποσό της μηνιαίας σύνταξής σας για τη χρονική διάρκεια που εσείς επιθυμείτε ή το εγγυημένο εφάπαξ ποσό. Ανάλογα με την φύση του προγράμματος.

Εναλλακτικά, επειδή τα δεδομένα της ζωής σας μπορεί να έχουν μεταβληθεί, το Πρόγραμμα σας δίνει την ευελιξία να επιλέξετε, σύμφωνα με τις μελλοντικές επιθυμίες σας και άλλη μορφή σύνταξης (σύνταξη με εγγυημένη περίοδο καταβολής 5 ή 10 έτη, σύνταξη μεταβιβαζόμενη σε τρίτο πρόσωπο, κ.α.). 

Τι κόστος έχει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα;

Δεν υπάρχει κόστος, είναι μια συστηματική αποταμίευση. Εσείς αποφασίζετε ποιο ποσό θα αποταμιεύετε και έχετε την δυνατότητα να προσαρμόζετε την αποταμίευσή σας σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες. Δηλαδή αύξησης ή μείωσης των τακτικών καταβολών κάθε χρόνο.  Επίσης μπορείτε να κάνετε και έκτακτες καταβολές όταν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για Επιπλέον ενίσχυσης της σύνταξης.

Τι παίρνω στην λήξη του προγράμματος;

Εγγυημένη σύνταξη ή εγγυημένο εφάπαξ κεφάλαιο το οποίο διαμορφώνεται με χρήση εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου 2,00%. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής : α) παίρνω όλα τα χρήματα εφάπαξ, β) παίρνω Εγγυημένη Σύνταξη καταβαλλόμενη για 15 έτη, γ) παίρνω Εγγυημένη Σύνταξη καταβαλλόμενη για 15 έτη και επιπλέον στην λήξη της περιόδου καταβολής της εγγυημένης σύνταξης επιπλέον εφάπαξ ποσό που ισοδυναμεί με 5 ετήσιες συντάξεις.

Τι αξία θα έχουν τα χρήματα μου τότε;

Για την Προστασία από τον πληθωρισμό έχετε δυνατότητα αυτόματης αναπροσαρμογής της αποταμίευσης κάθε χρόνο. Επίσης να αυξήσετε η να μειώσετε το ποσόν αποταμίευσης  έτσι διατηρείτε τον έλεγχο.

Μπορώ να διακόψω το πρόγραμμα πριν την λήξη του;

Ναι υπάρχει Δυνατότητα εξαγοράς σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Το γνωρίζετε από την αρχή, είναι γραμμένο στο ασφαλιστήριο σας ποιο είναι το ποσόν που θα πάρετε το έτος που θα διακόψετε το πρόγραμμα και ποιο θα είναι το ποσόν που θα πάρετε στην λήξη εφάπαξ η σύνταξη.

Τι θα γίνει σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν την συνταξιοδότηση;

Επιστροφή των καθαρών ασφαλίστρων και τυχόν συσσωρευμένων μερισμάτων στην οικογένειά σας, η σε δικαιούχο που θα έχετε ορίσει.

Τι θα γίνει σε περίπτωση απώλειας ζωής κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησης;

Θα συνεχίσει να παίρνει την σύνταξη για εγγυημένη περίοδο 10 ετών, όποιος έχει οριστεί ως δικαιούχος.

Αν κατά την περίοδο της αποταμίευσης μου προκύψει μόνιμη ανικανότητα και δεν μπορώ να εργασθώ λόγο ατυχήματος η ασθένειας, με συνέπεια να μην μπορώ να αποταμιεύω, τι θα γίνει;

Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει προστασία Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου, που εφόσον έχει επιλεχθεί από τον ασφαλισμένο , εξασφαλίζει Τη συνέχιση καταβολής των ασφαλίστρων χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του ασφαλισμένου προσώπου και τα ασφάλιστρα θα καλύπτονται από την ίδια την Εταιρεία  μέχρι την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης του.

Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα φορολογείται;

Η σύνταξη η το εφάπαξ ποσόν που παρέχονται από ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα με εγγυημένο επιτόκιο δεν δηλώνονται στο Ε1, δεν φορολογούνται, δεν συνυπολογίζονται στο φόρο αλληλεγγύης και δεν αποτελούν τεκμήριο.

Τι θα γίνει στην περίπτωση που θα κλείσει η ασφαλιστική εταιρεία;

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία, με την οποία έχουμε συνάψει το συνταξιοδοτικό μας πρόγραμμα κλείσει , δηλαδή γίνει ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, τότε παρεμβαίνει η τράπεζα της Ελλάδος και το επικουρικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής ώστε να συνέχιση το πρόγραμμα με τους ιδίους όρους από άλλη ασφαλιστική εταιρία. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανάδοχη εταιρία τότε  οι ασφαλισμένοι αποζημιώνονται από το επικουρικό κεφάλαιο με ανώτερο ποσό τα 30.000€ ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Πώς μπορώ να ασφαλίσω;

Μπορείς να ασφαλίσεις εύκολα και γρήγορα:

  • Ηλεκτρονικά, καταχωρώντας τα στοιχεία σου και επιλέγοντας το πρόγραμμα που σε εξυπηρετεί.

Άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου παρέχοντας σου εναλλακτικές  προτάσεις, και πληροφοριακό ενημερωτικό υλικό

  • Τηλεφωνικά, καλώντας στο 210 9888888

Τι θα παραλάβω μετά την ασφάλιση;

Μετά την εξόφληση του συμβολαίου σου θα παραλάβεις ηλεκτρονικά:

  •  Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
  •  Το Βιβλίο Όρων Ασφάλισης
  •  Το Ενημερωτικό συνοδευτικό υλικό