Κομισιόν: Υποχρεωτική η ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων – Στόχος 35 εκατ. σπίτια έως το 2030

Τα χρονοδιαγράμματα και το νέο κανονιστικό πλαίσιο για το κύμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων – βασικό πυλώνα του πακέτου Fit-for-55 για τη μείωση των εκπομπών κατά 55% (έναντι των επιπέδων του 1990) ως το 2030 – παρουσιάζει επισήμως σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το σχέδιο της Κομισιόν στοχεύει στην ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων ακινήτων ως το τέλος της δεκαετίας, την εδραίωση κοινών ελάχιστων στάνταρ ενεργειακής απόδοσης, την εναρμόνιση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και τη θέσπιση ενός κοινού διαβατηρίου ανακαίνισης.

Τελικός σκοπός είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια κατά 60% ως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2015 και η ηλεκτροδότησή τους να γίνεται κατά 40% από ΑΠΕ.

Επιπλέον, στόχος είναι η μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 14% και η εξοικονόμηση ειδικά για τη θέρμανση και την ψύξη κατά 18%, πάντα σε σχέση με τα επίπεδα του 2015.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, στα κτίρια οφείλεται το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ε.Ε., ενώ παράγουν το 1/3 των εκπομπών. Το 85% των κτιρίων στην Ε.Ε. έχει χτιστεί πριν το 2000. Εξ αυτών, το 75% έχει φτωχή ενεργειακή απόδοση.

Περισσότερο από το 85% θα εξακολουθεί να υπάρχει το 2050 (έτος-ορόσημο κατά το οποίο η Ε.Ε. πρέπει να πετύχει το στόχο των μηδενικών καθαρών εκπομπών). Μόνο το 11% του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος υποβάλλεται σε κάποιες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ετησίως.

Η νέα πρόταση Οδηγίας (Energy Performance of Buildings Directive) προβλέπει την κατάργηση της δημόσιας χρηματοδότησης για καυστήρες που κάνουν χρήση ορυκτών καυσίμων ως το 2027. Επιπλέον, θεσμοθετεί ένα σαφές νομικό πλαίσιο για όσες χώρες επιλέξουν να απαγορεύσουν τη χρήση τους.

Έμφαση δίνεται στο 15% του κτιριακού αποθέματος σε κάθε χώρα με τη χειρότερη ενεργειακή απόδοση (κατηγορία G, που θα ορίζεται βάσει κοινών πανευρωπαϊκών κριτηρίων). Σύμφωνα με την πρόταση, τίθενται πιο αυστηρά χρονοδιαγράμματα για δημόσια κτίρια και γραφεία. Όλα όσα βρίσκονται στην κατηγορία G θα πρέπει να έχουν αναβαθμιστεί στην κατηγορία F ως την 1.1.2027 και στην κατηγορία E ως την 1.1.2030.

Τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα για τις κατοικίες είναι η 1.1.2030 και η 1.1.2033. Ο στόχος για τα νέα κτίρια είναι να παράγουν μηδενικές εκπομπές και να μην καταναλώνουν σχεδόν καθόλου ενέργεια.

Για τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου εγχειρήματος, διατίθεται 61 δισ. ευρώ από το Recovery and Resilience Facility. Παράλληλα, το Climate Social Fund, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα της επέκτασης του ETS (σύστημα εμπορίας ρύπων) στον τομέα των κτιρίων και των οδικών μεταφορών, θα παράσχει 72 δισ. ευρώ μεταξύ του 2025-2032 για την οικονομική στήριξη των πιο ευάλωτων καταναλωτών που θα επιβαρυνθούν δυσανάλογα από το κόστος της ενεργειακής μετάβασης. Τα κονδύλια αυτά θα συμπληρωθούν από άλλα 72 δισ. από εθνικούς πόρους.

Μία κρίσιμη πτυχή που θα κρίνει την έκβαση του σχεδίου είναι η ύπαρξη του εργατικού δυναμικού που θα το φέρει εις πέρας. Σύμφωνα με κοινοτικούς αξιωματούχους, η Κομισιόν (DG GROW) θα δρομολογήσει άμεσα σειρά πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος. Παράλληλα, καλείται ο κατασκευαστικός κλάδος να επενδύσει στα αναγκαία προγράμματα εκπαίδευσης για τον ίδιο σκοπό.

Τε 15/12/2021, 14:12

Πηγή: kathimerini.gr