Κοτσαδόρος στο αυτοκίνητο: Μπορώ να τον έχω ακόμη και όταν δεν ρυμουλκώ;

Τι αναφέρει η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και τι αλλάζει από τις 18 Οκτωβρίου

Διευκρινίσεις προς τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων των κατηγοριών Μ1 (επιβατικά) και Ν1 (ελαφρά φορτηγά έως 3,5 τόνους) που φέρουν κοτσαδόρο, έχει αποστείλει με σχετική εγκύκλιο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σε αυτήν αναφέρονται τα εξής:

Η ύπαρξη βραχιόνων προσάρτησης ρυμουλκούμενου (κοτσαδόρου) σε επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά είναι επιτρεπτή και όταν δεν έλκουν, αρκεί να είναι εφοδιασμένα με ειδικό σημείωμα προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος που χορηγείται.

Για τα οχήματα κατηγορίας Μ1 στα οποία προσαρτάται σχάρα μεταφοράς ποδηλάτου, εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας νέα άδεια κυκλοφορίας με σχετική παρατήρηση. Στην περίπτωση που για την προσάρτηση της σχάρας μεταφοράς ποδηλάτου είναι απαραίτητη η χρήση κοτσαδόρου, απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από την επίσημη αντιπροσωπεία του εν λόγω εξαρτήματος ή το διανομέα αυτού, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα χρήσης του.

Η βεβαίωση προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το δελτίο έγκρισης της σχάρας ποδηλάτου στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θεωρεί τη βεβαίωση και θέτει επί αυτής σχετική παρατήρηση. Στις περιπτώσεις των οχημάτων αυτών, ο κοτσαδόρος επιτρέπεται να υφίσταται μόνον όταν υφίσταται και το εξάρτημα.

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία φέρουν κοτσαδόρο και προσέρχονται στο ΚΤΕΟ χωρίς να τον έχουν αφαιρέσει, δεν θα σημειώνεται έλλειψη, εφόσον βέβαια είναι εφοδιασμένα με το προβλεπόμενο ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης. Ειδικά στις περιπτώσεις οχημάτων της κατηγορίας Μ1 που φέρουν κοτσαδόρο στον οποίο είναι προσαρτημένη σχάρα ποδηλάτου, δεν θα σημειώνεται έλλειψη μόνο εάν στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται σχετική παρατήρηση και, επίσης, επιδεικνύεται η θεωρημένη βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του διανομέα.

Τι αλλάζει από τις 18 Οκτωβρίου

Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που απεστάλη τον περασμένο Ιούνιο, «επισημαίνεται ότι μετά τις 18-10-2021 στα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 η διάταξη σύνδεσης πρέπει να αποσπάται, όταν κατά την κυκλοφορία τους δεν προσαρτάται σε αυτά ρυμουλκούμενο όχημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. (δδ) της περ. (στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 της (β) σχετικής υ.α.».

λήγει η ασφάλεια σου; . . . “Πάρε την καλύτερη”

πηγή www.motorone.gr