Λήγει η ασφάλιση της επιχείρησης σου;

Ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησης ή το μέγεθος της επιχείρησής σου , η ασφάλισή της … είναι η καλύτερη διασφάλιση της επένδυσής σου.

Υλοποίησε τους επιχειρηματικούς σου στόχους και διασφαλίσου από κίνδυνους που αν συμβούν, σίγουρα θα αλλάξουν την καθημερινότητα σου.

Με γνώμονα τα θέλω σου, αποκτάς μία ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση που προσαρμόζεται στις στοχευμένες ανάγκες της επιχείρησης , προσφέροντάς σου

 • Έλεγχο επιλογών
 • τόσο στις καλύψεις
 • όσο και το ασφάλιστρό.

Με Καλύψεις

Οι καλύψεις του προγράμματος κινούνται γύρω από 5 κύριους άξονες

 • Την Ασφάλιση Περιουσίας

Ένας πλήρης κορμός βασικών καλύψεων, δίνατε να εμπλουτιστεί επιπρόσθετα από προαιρετικές επιλογές και πολλές εναλλακτικές. Δίνοντας στην επιλογή σου πληρότητα. Είναι η βάση του προγράμματος, και προσφέρετε

 • για το κτίριο

κτιριακή εγκατάσταση και βελτιώσεις σε αυτό

 • για το περιεχόμενο  

όπως τον πάγιο εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα εντός της επιχείρησης, καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο ή κάτω από υπόστεγα

 • για τους βοηθητικούς χώρους   

όπως πατάρια, κιόσκια, περιφράξεις, μαντρότοιχοι, πισίνες, επιγραφές κ.λπ. Εφόσον το επιθυμείς, και με βάση  τον αρχικό σχεδιασμό προστίθενται και άλλοι κλάδοι ασφάλισης όπως

 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης,

Είναι σημαντικό να είστε προφυλαγμένος για την ευθύνη σας προς τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες σας όσον αφορά στη λειτουργία και τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας. Το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα κάλυψης Αστικής Ευθύνης που περιλαμβάνει:

 • Κάλυψη για υλικές ζημιές, σωματική βλάβη (τραυματισμός) ή και θάνατο σε τρίτους στο χώρο λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τα νομικά έξοδα που θα προκύψουν (Γενική Αστική Ευθύνη)
 • Την ευθύνη που έχετε ως εργοδότης προς το προσωπικό σας σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (Αστική Ευθύνη Εργοδότη)
 • Τροφική Δηλητηρίαση τρίτων και εργαζόμενων, από κατανάλωση τροφίμων και ποτών που έχουν παραχθεί ή πουληθεί από την επιχείρηση που διατηρείτε, η οποία είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Ασφάλιση Χρημάτων
 • Σε καλύπτουμε για απώλεια χρημάτων, επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών που οφείλονται σε:
 • Κλοπή / Ληστεία Χρημάτων από το Χρηματοκιβώτιο και το Ταμείο
 • Ληστεία κατά τη μεταφορά τους
 • Ασφάλιση Προσωπικού 
 • Είναι σημαντικό οι άνθρωποι σου, να είναι προστατευμένοι σε περίπτωση ατυχήματος και να νιώθουν ασφαλείς εν όψη απρόβλεπτων καταστάσεων

Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύπτουμε:

 • Έξοδα για τη Νοσηλεία & την παροχή Πρώτων Βοηθειών στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου λόγω Έκτακτου- Επείγοντος Περιστατικού μετά από ατύχημα
 • Οικονομική στήριξη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή και θανάτου από ατύχημα κ.α.
 • Νομική κάλυψη της επιχείρησης

Είναι σημαντικό να είστε προφυλαγμένος  Καλύπτοντας ακόμα και τις διεκδικήσεις της επιχείρησης από τρίτους πχ από ζημίες που θα συμβούν διεκδικώντας το δίκιο σας Καθώς και διεκδίκηση οικονομικών απαιτήσεων από

 • ανεξόφλητα τιμολόγια
 • ακάλυπτες επιταγές
 • ανεκπλήρωτα συμφωνητικά κ.α.

Επικοινώνησε    210 98 88 888

   Ζήτησε αναλυτική προσφορά και ενημερώσου για παροχές & τιμές