Νέα οδηγία για της ρυμούλκες των φορτηγών και επιβατικών

⭕ Από τις 18 Οκτωβρίου 2021 τέθηκε σε ισχύ η Υπουργική απόφαση υπ. αρίθμ. 2805/2021 (ΦΕΚ Β’ 99/18.01.2021) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με τίτλο «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο»

⭕ Στην Υπουργική απόφαση αναφέρονται αλλαγές στο ισχύον καθεστώς, σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων των οχημάτων κατηγορίας Ο (τρέιλερ, μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα κ.α.) τα οποία θα αποκτήσουν δικές τους πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας, διαφορετικά από αυτά του έλκοντος οχήματος.

⭕ Ως εκ τούτου υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, θα τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα οχήματα των κατηγοριών Ο θα πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά με ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία τους έναντι τρίτων.

Συμπληρωματικά στο άρθρο 9 της Απόφασης προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για τα ρυμουλκούμενα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.

⭕ Διευκρινιστικά και προς διευκόλυνσή σας, αναφέρουμε ότι:

• Κατηγορία M Οχήματα με 4 τουλάχιστον τροχούς σχεδιασμένα για τη μεταφορά επιβατών – κυρίως, αυτοκίνητα.

• Κατηγορία N Οχήματα σχεδιασμένα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τα οποία υποδιαιρούνται περαιτέρω ανάλογα με το μέγεθός τους. Πρόκειται κυρίως για φορτηγά και ημιφορτηγά.

2805/2021 (ΦΕΚ Β’ 99/18.01.2021)