Οι ασφαλισμένοι της ΑΣΠΙΣ παίρνουν τα χρήματά τους από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής

Ξεκίνησαν χτες, 27 Μαΐου 2021, οι πρώτες καταβολές για τους ασφαλισμένους της Ασπίς Πρόνοια από την ενεργοποίησή του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (ΕΚΖ). Μαζί με τις επόμενες δύο δόσεις οι οποίες θα δοθούν στο τέλος Ιουνίου και Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί η πρώτη καταβολή η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% επί του ποσού που έχει αναγνωριστεί για κάθε δικαιούχο. Οι εντολές πληρωμής υπολογίζονται περίπου 2.653.000 ευρώ για 5.914 συμβόλαια.

Οι καταβολές στο εξής θα συνεχιστούν με τακτική περιοδικότητα, είτε αυτές θα προέρχονται από το ΕΚΖ είτε από την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Σημειώνεται η άδεια λειτουργίας του Ομίλου της «Ασπίς Πρόνοια» ανακλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 μετά από εντολή της τότε ΕΠΕΙΑ (πρώην εποπτική αρχή για την ιδιωτική ασφάλιση) η οποία ανακάλυψε μαύρη τρύπα 500 εκατομμυρίων ευρώ από το σύνολο 190.000 ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής. 50.000 συμβόλαια τότε αναγνωρίστηκαν. Περίπου 4.500 συμβόλαια εξαιρέθηκαν από τις αποζημιώσεις, καθώς δεν αναγνωρίστηκαν ως ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο Όμιλος γιγαντώθηκε παράλληλα με την γιγάντωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου το 2000.

Την θέση της ΕΠΕΙΑ πήρα αργότερα η Τράπεζα της Ελλάδος με τη ΔΕΙΑ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 2016, η Οδηγία της ΕΕ Solvency II έγινε υποχρεωτική δια του νόμου για όλες τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές. Το Solvency II απαιτεί υψηλά αποθεματικά κεφάλαια για κάθε κίνδυνο. Η ΤτΕ εκπονεί συνεχείς ελέγχους και αυτό σημαίνει ότι καμία ασφαλιστική δεν μπορεί να πτωχεύσει αφήνοντας εκτεθειμένους τους ασφαλισμένους.

πηγή https://www.epixeiro.gr/article/271475#.YLDxkZ49QWs.facebook