Ομαδική ασφάλιση προσωπικού.

Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού, προσφέρει κάλυψη σε κάθε είδους επιχείρηση, αλλά και σε οργανισμούς, όπως Σωματεία, Συλλόγους,

καλύπτει δε κινδύνους, εξασφαλίζοντας οικονομικούς πόρους, που έχουν σχέση με τη Υγεία την Αποταμίευση τη Σύνταξη ή την απώλεια Ζωής και την εξασφάλιση τρίτων.

Συχνές ερωτήσεις.

Γενικές πληροφορίες.

Τι είναι η ομαδική ασφάλιση εργαζομένων;

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο Ασφάλισης, ξεχωριστό τόσο από αυτόν της κοινωνικής ασφάλισης όσο και από αυτόν της ατομικής. Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άτομο διότι έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης και να επεκτείνει την προστασία της σε τομείς στους οποίους οι κρατικοί οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής δεν συμμετέχουν.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ομαδικής Ασφάλισης;

 1. Για την επιχείρηση:
  • Παρέχει ουσιαστικές καλύψεις στους εργαζομένους με χαμηλό κόστος.
  • Δημιουργεί ισχυρές σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων.
  • Αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών ατόμων.
  • Παρακινεί διαρκώς το προσωπικό.
  • Σας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές σας.
  • Αυξάνει το κύρος και βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησής σας.
  • Δημιουργεί προϋποθέσεις για μείωση ή απαλλαγής φόρων.
 2. Για τους εργαζομένους σας:
  • Αποτελεί ανταμοιβή για την αφοσίωση στην επιχείρηση και για την αποδοτικότητά τους.
  • Ενισχύει έμμεσα το εισόδημά τους.
  • Είναι πιο ουσιαστική παροχή από αντίστοιχου ύψους αύξηση στον μισθό, αφού ο εργαζόμενος δεν έχει παρακράτηση.
  • Τους εξασφαλίζει από τις συνέπειες απρόβλεπτων γεγονότων.
  • Συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις παροχές του Κοινωνικού τους Ταμείου.
  • Τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν και τα μέλη της οικογένειάς τους.
  • Τους προσφέρει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας και τους επιτρέπει να είναι πιο αισιόδοξοι για το μέλλον τους.

Τι καλύπτει το ομαδικό συμβόλαιο υγείας;

Κάθε ομαδικό ασφαλιστήριο είναι μοναδικό όπως και οι ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Και κάθε φορά μέσα από συζήτηση και προτάσεις  είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε & να προσαρμόσουμε ένα ασφαλιστήριο στις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις του πελάτη μας.

Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας:

 • Επισκέψεις σε γιατρούς.
 • Διαγνωστικές εξετάσεις.
 • Φάρμακα.
 • Ετήσιος προληπτικός έλεγχος.
 • Φυσικοθεραπείες

Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας:

 • Έξοδα νοσηλείας (Κάλυψη έως και 100%).
 • Αμοιβές γιατρών.
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Νοσοκομειακά και χειρουργικά επιδόματα.
 • Επιδόματα μητρότητας.
 • Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας.
 • Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου.

Ασφάλεια Ζωής.

Είναι σημαντικό οι άνθρωποί σας να αισθάνονται τη σιγουριά ότι έχουν εξασφαλίσει την οικογένειά τους, σε περίπτωση που συμβεί ένα απρόβλεπτο γεγονός. Τα προγράμματα καταβάλλουν το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής του εργαζόμενου.

Μόνιμη Ολική ή και Μερική Ανικανότητα

Τα προγράμματα αυτά καταβάλλουν το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί στον εργαζόμενο, αν από ατύχημα ή ασθένεια χάσει μόνιμα την ικανότητά του για εργασία.

Ασφάλεια Εισοδήματος (πρόσκαιρη ανικανότητα).

Τα προγράμματα ασφάλισης εισοδήματος εξασφαλίζουν εισόδημα στους εργαζόμενους, αν από ατύχημα ή ασθένεια χάσουν πρόσκαιρα την ικανότητά τους για εργασία.

Πώς μπορώ να ασφαλίσω;

Μπορείς να ασφαλίσεις εύκολα και γρήγορα:

 • Ηλεκτρονικά, καταχωρώντας τα στοιχεία σου και επιλέγοντας τις παροχές που εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης.

Άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου παρέχοντας σου εναλλακτικές  προτάσεις, και πληροφοριακό ενημερωτικό υλικό

 • Τηλεφωνικά, καλώντας στο 210 9888888

Ποια στοιχεία θα πρέπει να προσκομίσω για να λάβω οικονομική πρόταση;

 • Αριθμό προσώπων.
 • Αντικείμενο εργασιών.
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Επιθυμητό πρόγραμμα καλύψεων

Τι θα παραλάβω μετά την ασφάλιση;

Μετά την εξόφληση του συμβολαίου σου θα παραλάβεις ηλεκτρονικά:

 •  Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 •  Το Βιβλίο Όρων Ασφάλισης
 •  Το Ενημερωτικό συνοδευτικό υλικό
 • Πιστοποιητικά και κάρτες για κάθε έναν από τα πρόσωπα της επιχείρησης