Τεράστιες ανατροπές στα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια. Τι αλλάζει και γιατί.

Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της εποχής μας. Οι στόχοι που τίθενται αφορούν σε πρώτη φάση το έτος 2030, κάτι που σημαίνει ότι σύντομα θα δούμε πακέτα μέτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων.

Οι μεγάλες (αντ)ασφαλιστικές και τα συστήματα πληροφορικής (Cloud Computing, Data Analytics, Artificial Intelligence – AI, Machine Learning – ML) μπορούν να είναι αρωγοί στην προσπάθεια εντοπισμού των ζητημάτων κλιματικής αλλαγής και ελέγχου του οικονομικού τους αντίκτυπου.

Διαλογή χαρτοφυλακίου και προφίλ πελατών

Η τεχνολογία αναφέρουν στο epixeiro.gr η Dr. Ευαγγελία Λουροπούλου Environment, Climate Change and Sustainability Consultant E-ON INTEGRATION SYSTEM και η Τερέζα Παπασαραντοπούλου Business Development Consultant E-ON INTEGRATION SYSTEM προσφέρει ένα εύρος λειτουργιών, όπως για παράδειγμα η τιμολογιακή πολιτική επί των ασφαλίστρων ανάλογα με τον κλιματικό κίνδυνο, έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων αποζημίωσης και προσωποποιημένες υπηρεσίες και προϊόντα.

Τα συστήματα βασίζονται στη συλλογή πάσης φύσεως σχετικών πληροφοριών και μέσω της ανάλυσης ιστορικών ή/και επιστημονικών δεδομένων, προβλέπουν κινδύνους για την κλιματική αλλαγή, κάνουν διαλογή χαρτοφυλακίου, δημιουργούν προφίλ πελατών (profiling) και επιτρέπουν τον ταυτόχρονο έλεγχο μετρικών (π.χ. εκπομπές άνθρακα) και χρηματοοικονομικών στοιχείων, ώστε να επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση των ασφαλισμένων προς τις απαιτήσεις των Συμβολαίων που έχουν υπογράψει.

Με άλλα λόγια, αν ένας ασφαλισμένος δεν λαμβάνει μέτρα προστασίας έναντι της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων της, μπορεί να χάνει την ασφαλιστική του κάλυψη.

Ψηφιακός μετασχηματισμός – «παραδοσιακά» εργαλεία

H χρήση Βig Data, AI, profiling κ.λπ. εγείρει νομικά και ηθικά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά σε ένα βαθμό αντιμετωπίζονται μέσω του GDPR. Η αυστηρή συμμόρφωση, η περίπλοκη νομική απαίτηση και η συστηματική διακυβέρνηση δεν βοηθούν την κερδοφορία μίας επιχείρησης και εδώ ερχόμαστε στο θέμα της απαίτησης αλλαγής επιχειρηματικού μοντέλου και ενσωμάτωσης κουλτούρας συμμόρφωσης σε όλο το εύρος μίας εταιρίας.

Τα παραδοσιακά εργαλεία (word, excel, email), αλλά και τα παραδοσιακά μοντέλα λειτουργίας καθιστούν εξαιρετικά χρονοβόρες και κοστοβόρες αυτές τις διαδικασίες συμμόρφωσης και αποτελούν εμπόδια για μία επιχείρηση που επιδιώκει το κέρδος. «Παραδοσιακά» χαρακτηρίζουμε εκείνα τα μοντέλα πληροφοριακών συστημάτων που δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και που καθένα αποτελεί μία «νησίδα» ξεκομμένων πληροφοριών, διευκρινίζουν.

Παράλληλα όμως, και τα μοντέλα ROI -Return on Investment, που έρχονται από τις παλιές συνήθειες της πληροφορικής, δεν αποτυπώνουν αποτελεσματικά πολλά από τα οφέλη που προσφέρουν οι επενδύσεις επιχειρηματικού μετασχηματισμού στον τομέα αυτό. Όποτε οι εταιρίες προχωρούν με προφανείς πεπαλαιωμένους – ξεπερασμένους τρόπους στη διαχείριση αυτών των ζητημάτων αυξάνοντας το κόστος τους, έχοντας μία λανθασμένη εικόνα για το πόσο αποδοτική θα ήταν η επένδυσή τους σε ένα ολοκληρωμένο συνεργατικό Πληροφοριακό σύστημα που θα βελτιστοποιήσουμε και θα αυτοματοποιούσε όλες αυτές τις διαδικασίες.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δείχνει ότι έχει πολύ μέλλον ακόμα και όσο πιο μπροστά είναι μία εταιρία στην καμπύλη ψηφιακής ωριμότητας τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει για μελλοντικά κέρδη.

Cloud Computing συν ΑΙ στην μάχη για το κλίμα. Τα οφέλη των ασφαλιστικών

Το γεγονός ότι σήμερα μπορούμε να παρακολουθούμε παραμέτρους του κλίματος, να βλέπουμε πως θα εξελιχθεί το κλίμα σύμφωνα με διάφορα φυσικά αλλά και κοινωνικοοικονομικά σενάρια, να εκτιμούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με βάση επιστημονικές μετρήσεις οφείλεται στην ταυτόχρονη πρόοδο των φυσικών επιστημών και της επιστήμης υπολογιστών.

Έχουμε πια στη διάθεση μας υπολογιστικά μοντέλα, αλλά και εργαλεία πρόγνωσης. Τα ίδια εργαλεία που μας επιτρέπουν την έγκυρη πρόβλεψη της κλιματικής αλλαγής, μας δίνουν ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε για μετριασμό των επιπτώσεων.

Η πολιτική για το κλίμα έχει ως τελικό στόχο τη στροφή σε πράσινες λύσεις και προϊόντα, το μηδενισμό των εκπομπών άνθρακα καθώς και την ταυτόχρονη λήψη μέτρων προσαρμογής στις νέες κλιματολογικές και κοινωνικές συνθήκες. Τα εργαλεία Cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της βιωσιμότητας καθώς και για τον εντοπισμό κινδύνων σχετικών με την κλιματική αλλαγή. Στο υπάρχον ασταθές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται τόσο από μεταβλητότητα κοινωνικοοικονομικών συνθηκών όσο και κλιματολογικών φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα, οι ασφαλιστικές οφείλουν να επενδύσουν σε συστήματα που προέρχονται από χρήση δεδομένων και machine learning με μοντέλο outsourcing προκειμένου να μειώσουν το χρηματοπιστωτικό τους κίνδυνο.

Ωφέλεια για τις ασφαλιστικές είναι η πρόβλεψη μέλλοντος και κατάλληλη στρατηγική τοποθέτηση, αλλά και η ρύθμιση των υπηρεσιών και αποζημιώσεων που παρέχουν.

Αλλαγές στον κλάδο αυτοκινήτου και στις μεταφορές βάσει της πράσινης οικονομίας

Στις Υποδομές, θα συμβούν ραγδαίες μεταβολές στον τρόπο που παράγεται χάλυβας, τσιμέντο, γυαλί, πλαστικά και άλλα δομικά υλικά. Ο σκοπός είναι να αφαιρεθεί το διοξείδιο του άνθρακα από το τελικά παραγόμενο προϊόν ή να μηδενιστεί το αποτύπωμα άνθρακα σε όλα στάδια παραγωγής αυτών των υλών. Αυτά τα ζητήματα αναμένεται να θέσουν ερωτήματα στον κλάδο των Ασφαλειών.

Για παράδειγμα, μέχρι το 2060, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα κατασκευάζονται 260 δισ. τετραγωνικά μέτρα κτιρίων κάθε χρόνο. Δηλαδή θα προστίθεται μία έκταση όσο η Νέα Υόρκη κάθε χρόνο. Αυτό αποκλείεται να αφεθεί στην τύχη από τις Κυβερνήσεις παγκοσμίως. Θα υπάρξουν ρυθμιστικές παρεμβάσεις, νέα υλικά μηδενικών εκπομπών, θα επηρεαστούν τόσο τα νέα κτίρια όσο και τα παλιά.

Ο Κλάδος των Μεταφορών αναμένεται να υποστεί μεγάλες αλλαγές κυρίως στη μορφή των χρησιμοποιουμένων καυσίμων. Για παράδειγμα το πετρέλαιο, το μαζούτ, η κηροζίνη, η βενζίνη και τα λοιπά καύσιμα όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, θα αντικατασταθούν σταδιακά από βιοκαύσιμα, ηλεκτροκαύσιμα, ή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

Αυτά θα επηρεάσουν με τη σειρά τους τον τρόπο που κινούνται τα ΙΧ επιβατικά, τα φορτηγά, τα αεροπλάνα, τα τραίνα, και τα πλοία, όπου κάθε κατηγορία θα επιβάλλεται από την νομοθεσία να έχει το δικό της καύσιμο. Π.χ. τα αεροπλάνα και τα φορτηγά πλοία δεν θα γίνουν ηλεκτρικά αλλά θα αναλώνουν ηλεκτροκαύσιμα ή βιοκαύσιμα, ενώ τα ΙΧΕ θα γίνουν ηλεκτρικά. Ο ορίζοντας των παραπάνω αλλαγών είναι το 2030 – 2035.

Αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων για τις ασφαλιστικές

Με την σκοπιά των ασφαλιστικών εταιριών αναμένεται να υπάρχει κινητικότητα προσαρμογής προϊόντων και υπηρεσιών, νέα τιμολόγια ανά κατηγορία ασφαλιστικής κάλυψης ως και σταδιακή αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων ανάλογα με το ρυθμό επιβολής των νέων μέτρων για νέα καύσιμα εξηγούν οι η Dr. Ευαγγελία Λουροπούλου και Τερέζα Παπασαραντοπούλου

Cloud για τον διακανονισμό απαιτήσεων

Σχετικά με τον Κλάδο των Μεταφορών, οι ασφαλιστικές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έξυπνες εφαρμογές cloud computing για γρηγορότερο διακανονισμό αιτήσεων αποζημίωσης, για δημιουργία εξατομικευμένων υπηρεσιών με βάση τη χρήση καθώς και για εντοπισμό περιπτώσεων δόλου (fraud detection). Επίσης, με παρακολούθηση στοιχείων και χρήση έξυπνων εργαλείων, οι ασφαλιστικές μπορούν να ρυθμίζουν τα ασφάλιστρα ανάλογα με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ασφαλιζόμενου (π.χ. ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε σύγκριση με ένα παλαιό πετρελαιοκίνητο) και να επιβραβεύουν πελάτες με καλύτερο περιβαλλοντικό προφίλ.

Ανατροπές στον κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων

Οι προβλεπόμενες αλλαγές στο κλίμα προβληματίζουν τις ασφαλιστικές όχι πλέον σε εξατομικευμένα καταστροφικά γεγονότα, αλλά στην αλληλεξάρτηση μεταξύ του παγκόσμιου κλίματος και των ανθρωπίνων – κοινωνικών δομών και συστημάτων.

Σε πρώτη ανάγνωση, τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να μην φαίνονται ανησυχητικά στον Κλάδο Π&Α. Ο Κλάδος Π&Α, φαίνεται να μην πλήττεται βαριά και μεσοπρόθεσμα από τους κινδύνους της Κλιματικής Αλλαγής. Ο Κλάδος μπορεί να βασίζεται στα ετήσια συμβόλαια και στην τεχνογνωσία του να αναπροσαρμόζει τα ασφάλιστρα και να αναδιαρθρώνει το χαρτοφυλάκιό του έτσι ώστε να αποφεύγει μακροχρόνια έκθεση σε κλιματικά φαινόμενα. Έτσι η αύξηση της αξίας των κινδύνων, μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για νέα ή και διαφοροποιημένα ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία με την σειρά τους μπορεί να αυξήσουν τις ευκαιρίες του κλάδου.

Ορισμένα παραδείγματα των δυνατοτήτων των εργαλείων αυτών για τον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων είναι ο υπολογισμός και αξιολόγηση των κινδύνων για περιουσιακά στοιχεία ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται, η ανάλυση ζημιών που προκαλούνται από ξαφνικές καταστροφές, η επιλογή καλύτερων επενδύσεων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τους κινδύνους και τις δυνατότητες δαπάνης, η ανάλυση αιτήσεων αποζημίωσης, η συνεχής βελτιστοποίηση και παραμετροποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης των πελατών.

Ειδικά για την κλιματική αλλαγή ένα έξυπνο σύστημα μπορεί να βοηθήσει και στην πρόληψη αυτών καθ’ εαυτών των φυσικών κινδύνων. Για τούτο χρειάζονται εργαλεία συλλογής δεδομένων και ακριβή μοντέλα πρόβλεψης κινδύνων (πιθανότητας/σοβαρότητας).

«Κρυφές» εκπομπές του Cloud Computing και το underwriting των ασφαλιστικών

Οι Cloud υπηρεσίες, ολιστικά ως multi-tenant (μια και μόνη υποδομή Κέντρου Δεδομένων που εξυπηρετεί πολλούς χρήστες / πελάτες) και virtual machine περιβάλλοντα, είναι περιβαλλοντικά πιο φιλικές σε σχέση με αντίστοιχες που βασίζονται σε υποδομές on-premise, επειδή έχουν καλύτερη απόδοση ως προς την υπολογιστική ισχύ, μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, παράγουν λιγότερα απόβλητα και έχουν χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το αποτύπωμα άνθρακα του Cloud computing υπολογίζεται αναφορικά με το είδος και τις ανάγκες ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων και με τον κύκλο ζωής του hardware που χρησιμοποιείται.

Στον κόσμο υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες δημόσια και ιδιωτικά κέντρα δεδομένων τα οποία απαιτούν ενέργεια και εξοπλισμό για τη λειτουργία τους άρα έχουν κάποιο αποτύπωμα άνθρακα. Όμως, η τάση αυτή τη στιγμή είναι η στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων και κολοσσοί στο χώρο της τεχνολογίας όπως η Google και η Microsoft ήδη λειτουργούν με ΑΠΕ σε μεγάλο βαθμό.

Σαφώς, όλα τα μέτρα περί εκπομπών ρύπων και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος ισχύουν και για τα κέντρα δεδομένων.

Το cloud computing στα χέρια των θεσμικών επενδυτών

Με χρήση συστημάτων cloud computing και ιστορικών ή/και επιστημονικών δεδομένων, οι ασφαλιστικές μπορούν να προβλέψουν κινδύνους για την κλιματική αλλαγή, να κάνουν πιο προσεκτική και μελετημένη σύνθεση στην δομή του χαρτοφυλακίου τους, να δημιουργήσουν προφίλ Υποψηφίων / Νέων πελατών (profiling) και να τρέξουν μοντέλα και αυτόματες διαδικασίες συσχετισμού δεδομένων όπως π.χ. να κάνουν ταυτόχρονο έλεγχο μετρικών (π.χ. εκπομπές άνθρακα) και χρηματοοικονομικών στοιχείων, να υπολογίσουν μελλοντικές αποδόσεις νέων ασφαλιστικών προϊόντων κ.λπ.

Οι επιλογές που κάνουν οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές – ασφαλιστικές είναι τεκμηριωμένες ενώ ταυτόχρονα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση στα στοιχεία μιας επένδυσης, ενός χαρτοφυλακίου ή ακόμη ενός ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Επίσης, έξυπνες λειτουργίες στα συστήματα μπορούν να ιεραρχήσουν επενδυτικά πλάνα, να δώσουν προτάσεις, να εμφανίσουν προειδοποιητικά μηνύματα όταν εμφανίζονται κίνδυνοι κ.ο.κ. διευκολύνοντας έτσι τον εκάστοτε χρήστη στις αποφάσεις του.

Cloud Computing και ESG δείκτες

Τα συστήματα cloud επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων σχετικών με τη βιωσιμότητα και με ESG στοιχεία, ενώ διαθέτουν πίνακες παρακολούθησης και λειτουργίες παραγωγής αναφορών (reporting). H αρχή των συστημάτων αυτών είναι η συνεργατικότητα και η διαφάνεια, δηλαδή η πληροφορία να βρίσκεται «ανοιχτή» στο σύστημα και προσβάσιμη από εγκεκριμένους χρήστες.

Επειδή οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος είναι συστημικές, ο κλιματικός κίνδυνος είναι πιθανό να ασκήσει μεγάλες πιέσεις στις τοπικές οικονομίες και να προκαλέσει δυσλειτουργίες στις αγορές που θα επηρεάζουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους ασφαλιστές.

Πελάτες, μέτοχοι και ρυθμιστικές αρχές – επομένως είναι πιθανό να απαιτήσουν οι όποιες ασφαλιστικές λύσεις στα κλιματικά προβλήματα να υπερβαίνουν την παραδοσιακή μεταφορά κινδύνου ώστε να αντιμετωπίσουν τον μετριασμό του κινδύνου. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να είναι είτε φυσικοί, που επηρεάζουν άμεσα την ασφαλιστική δραστηριότητα είτε μεταβατικοί, που επηρεάζουν τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστών καθώς τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία θα αναπροσαρμόζονται με ρυθμούς καταιγιστικούς.

Αλλαγές στους ισολογισμούς των ασφαλιστικών

Καθώς η συχνότητα και η σοβαρότητα των ζημιών, που παλαιότερα θεωρούνταν χαμηλές πιθανότητες, αυξάνονται, αυξάνονται και οι αλλαγές στον ισολογισμό κάθε ασφαλιστικής εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων για αντασφαλιστική κάλυψη.

Η φήμη των ασφαλιστών

Οι πιέσεις που ασκούνται ενδεχομένως να προκαλέσουν αλλαγές σε ιστορικά σταθερές δεξαμενές ασφαλιστικής κερδοφορίας. Πιθανά σε τοποθεσίες και κλάδους της οικονομίας που εκτίθενται σε κλιματικό κίνδυνο, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία θα είναι πιο δύσκολο να ασφαλιστούν.

Η δε, έλλειψη ανταπόκρισης μπορεί να βλάψει τη φήμη του ασφαλιστικού Κλάδου και την αξιοπιστία της ως παγκόσμιας οικονομικής συνιστώσας.

πηγή https://www.epixeiro.gr/