Ξεκινάει ηλεκτρονικό φακέλωμα στα ΙΧ και φέρνει πρόστιμα

Αλλάζουν όλα στον έλεγχο αυτοκινήτου καθώς πλέον ιδιοκτήτες και ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες ενός ΙΧ. Οχήματα χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΚΤΕΟ στο στόχαστρο για άμεσα πρόστιμα.

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουλίου 2021 – 10:44

Τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων ενός αυτοκινήτου σε μία υπηρεσία, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο ο ιδιοκτήτες όσο και οι ελεγκτικές αρχές, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό φάκελο που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, τα οποία αφορούν ένα όχημα όπως:

– Tην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας
– Tην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας
– Tο ιστορικό τεχνικού ελέγχου
– Εάν είναι ασφαλισμένο ή όχι.

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μέσω της ενιαίας ψηφιακής υπηρεσίας παροχής πληροφοριών οχημάτων («myAuto» και «Audit-Car»), που θα παρέχεται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων σε μία υπηρεσία θα ανοίξει τον δρόμο και για την αποστολή ειδοποιητηρίων προστίμων σε χιλιάδες κατόχους οχημάτων, οι οποίοι δεν περνάνε τα ΙΧ τους από έλεγχο ΚΤΕΟ.

Το άρθρο 31

Ειδικότερα με το άρθρο 31, προβλέπεται η υλοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) των ηλεκτρονικών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων («myAuto» και «Audit-Car»), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

Ειδικότερα:

1. Δημιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες με τις ονομασίες «myAuto» και «Audit-Car», τις οποίες αναπτύσσει, διαχειρίζεται και παρέχει, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με:

α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής,
β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας,
γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων,
δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα,
ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος,
στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία,
ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και
η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».

Για τον σκοπό αυτό, οι ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ιδίως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

πηγή https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2086727/govgr-erhetai-o-hlektronikos-fakelos-ohhmatos-kai.html?fbclid=IwAR3RkCTU4PR4qsB-cRs6fu5tQnSWyw_yOccJP_Jdh0sPQbekFebnLEWeVDQ